Annons
Vidare till vlt.se
Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig samt för att säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. ⇒ Läs mer om cookies

Debatt: Sjukreglerna är ett hån mot medmänsklighet

Artikeln ”Fick sjukpenningen indragen efter operation” i VLT den 6 mars ger en bra beskrivning av hur katastrofalt sjukförsäkringen kan fungera idag.

Den så kallade ”Rehabiliteringskedjan” infördes 2008. Det handlar inte om rehabilitering, utan om den som blivit sjuk ska få någon ersättning från sjukförsäkringen eller inte, med hänvisning till bedömning om ”arbetsförmågan” är nedsatt eller inte.

Det är Försäkringskassans handläggare som bedömer ”arbetsförmågan”, utan att ha träffat personen, utan egen medicinsk kunskap, utan egen kunskap om fysisk och psykisk arbetsmiljö eller om rehabilitering. ”Arbetsförmåga” har fortfarande inte fått någon riktig definition.

På Youtube finns ett videoklipp där flera regeringars utredare Anna Hedborg försvarar sin tes i Arbetsförmågeutredningen från 2009: ”I princip kan var och en som inte är medvetslös utföra arbete av något slag”. Utvecklingen har blivit i linje med detta.

På Youtube finns också talen från den manifestation utanför Riksdagshuset som hölls inför den planerade lagändringen juni 2008. Se ”Protester mot Rehabiliteringskedjan”

Närmast dagligen har Slussa Vänner kontakt med personer som drabbats av sjukreglerna. Det gäller både avslag och indragen sjukpenning samt avslag på sjukersättning.

Av artikeln i VLT framgår att man inte får någon ersättning under tid som utredning pågår hos Försäkringskassa eller domstol. Den som överklagar till domstol har inte rätt till rättshjälp och kan få vänta år på beslut. SLUSSA Vänner känner personer som fått rätt till ersättning efter två år, med två års retroaktiv verkan. Båda tvingades göra slut på sina reserver och därefter söka socialbidrag. Men en av dem hann bli vräkt från sin bostad och brevet med beslutet kom tillbaka till domstolen, eftersom personen förlorat sitt hem och inte hade någon adress. Domstolen satte upp personen på ”evig delgivning” (delgivning = information om beslutet) om rätt till ersättning.

Redan på 1800-talet insåg Bismarck att det är dyrt för landet att ha en sjuk arbetskraft, att både stat och samhälle tjänar på en frisk sådan, och inrättade därför socialförsäkringarna. Sveriges politiker gör sedan mer än tio år helt tvärtom, vilket är destruktivt både mänskligt och samhällsekonomiskt. Både direkt drabbade och närstående berörs. Tilltron till politiker och myndigheter sjunker.

I media informeras och debatteras sällan våra trygghetsförsäkringar; sjukförsäkringen och arbetsskadeförsäkringen. Därför är många omedvetna om att man inte kan vara säker på att få ersättning från dessa försäkringar när man drabbas av sjukdom eller råkar ut för skada på grund av arbetet.

Slussa har i broschyren Sjukförsäkringen skrivit vad som behöver förändras i sjukreglerna, se slussa.se. Det är ett hån mot all medmänsklighet att ansvariga politiker i budgetar inför 2019 planerat fortsatta kraftiga nedskärningar av ersättningar vid sjukdom och arbetsskada.

Sjukreglerna, tjänsteansvar samt etiska regler för myndighetspersoner måste börja diskuteras öppet.

Maria Werme

Slussa Vänner

Anmäl text- och faktafel

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel