Annons
Vidare till vlt.se
Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig samt för att säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. ⇒ Läs mer om cookies

Debatt: Skolkvaliteten måste skärpas

I en rad olika artiklar lyfter både liberalernas riksdagsledamot Roger Haddad och grundskolenämndens ordförande Anna Lundberg de låga kunskapsresultaten i Västerås, den sjunkande andelen behöriga lärare och resultaten i våra utsatta områden. Nu senast ett par veckor sedan när skolresultaten delvis presenterades beskylldes en årskurs som misslyckad på nyhetsplats i VLT.

Kunskapsresultaten i grundskolan är för svaga, särskilt i de utsatta områdena, och andelen obehöriga lärare ökar. Vi har kommunala skolor med nästan skandalöst låga resultat och samtidigt tillhör dessa de skolor som får mest resurser än skolor i allmänhet.

Liberalerna har ordförandeposten i grundskolenämnden samtidigt som de föreslår i artikel efter artikel att staten tar över kommunala skolor i socialt utsatta områden, som år efter år misslyckas med sitt uppdrag. Ger Liberalerna, genom sin debattartikel, sig själv vitsordet underkänt och konstaterar att de hellre överlåter uppdraget att vända utvecklingen till staten? 

Få saker är så viktiga för vårt lands välfärd som bra utbildning. Trots insikten om betydelsen av bra utbildning pekar PISA-resultaten på ett stort misslyckande. Undersökningen visar att ojämlikheten mellan svenskfödda och utlandsfödda elever ökar samt att barn från studieovana hem och barn med utländsk bakgrund klarar skolan mycket sämre än andra barn.  

Moderaterna i Västerås är beredda att ta ansvaret för skolornas resultatutveckling genom konkreta lösningar. Det är bland annat frågan om tydliga faktakunskaper med höjda kunskapskrav genom höga förväntningar på alla elever, oavsett bakgrund, ämne för ämne, årskurs för årskurs.

Det är frågan om bättre start genom extra förskola för nyanlända med särskilt fokus på det svenska språket. Det är särskilt viktigt eftersom det svenska ordförrådet hos barn med utländsk bakgrund i utsatta områden kan vara en bråkdel av det som förväntas i en specifik ålder. 

Skolkvaliteten måste skärpas. Kvalitetskontrollen av skolorna ska förbättras, så att skolornas utveckling i kunskapsresultaten över tid och i förhållande till varandra sätts i fokus. Vi vill säkra att alla extra satsningar som baseras på socioekonomiska faktorer leder till konkreta resultat. Det ska vara tydliga resultatkrav istället för en normalisering och bortförklaringar av de svaga resultaten i de utsatta områdena med hänvisning till socioekonomiska faktorer.

Lugna klassrum, ordning och studiero är en första utgångspunkt för bättre skolresultat. Ändå visar både PISA-undersökningen och våra egna mätverktyg att stöket är ett stort problem. Vi har lektioner som urartar, lärare som inte får det stöd som behövs för att hålla ordning, det förekommer hot och våld och vi har större andel med sena ankomster till lektioner än andra länder. 

Samtidigt uppger hälften av lärarna att de undvikit att ingripa i stökiga situationer på grund av att de varit oroliga för repressalier och anmälan till Barn- och elevombudet. För att skapa ordning och studiero måste vi bland annat ge rektorn en tydlig skyldighet att upprätthålla ordning, samtidigt som lärare och rektorer behöver få ett tydligt mandat att agera när situationen kräver det. Lärarens auktoritet måste stärkas. Den svenska skolans svaga resultat riskerar att upprätthålla och förstärka segregationen, medan barnens möjligheter till social rörlighet minskar ytterligare.

Med tanke på det, är det beklämmande hur få timmar de här stora och avgörande frågorna får i grundskolenämndens arbete, samtidigt som Liberalerna går i förhoppningen att uppdraget att vända utvecklingen tas över av staten.

Caroline Högström (M), 2 vice ordförande grundskolenämnden

Carl-Henrik Knutsson (M), ledamot grundskolenämnden

Markus Myllyoja (M), ledamot grundskolenämnden

Amy Gayo (M), ledamot grundskolenämnden

Anmäl text- och faktafel

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel