Annons
Vidare till vlt.se
Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig samt för att säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. ⇒ Läs mer om cookies

Debatt: Svar från M om flygplatsen

Replik på inlägget "Nyttan kompenserar inte kostnaderna", VLT den 13 november.

Jag kan konstatera att socialdemokraterna med ny gruppledare inte har flyttat sina positioner när det gäller synen flygplatsen vilket är mycket olyckligt. I inlägget redovisas inte heller om de kommer att respektera resultatet av folkomröstningen. Vi förväntar oss att majoritetens tre partier som driver frågan om nedläggning av flygplatsen tydligt och i god tid deklarerar hur de kommer att rösta i kommunfullmäktige utifrån resultatet i folkomröstningen.

Det påstås i inlägget att flygplatsen inte på långa vägar har den samhällsnytta som kompenserar för kostnaderna. Detta är ett direkt felaktigt påstående. Västerås och västmanlänningar får en stor samhällsnytta till en liten kostnad. Flygplatsen behövs inte minst för trygghet och säkerhet. Vid brandbekämpning som vid den stora skogsbranden då behövs en flygplats, för ambulansflyg och akuta transporter då behövs flygplatsen och vid akuta krislägen behövs en flygplats i Västmanland, då kan vi inte vara beroende av våra grannlän. Detta konstaterar också länsstyrelsen i sitt yttrande över förslaget att lägga ned Västerås flygplats.

”Om flygplatsen avvecklas kan det få stora konsekvenser ur beredskaps- och totalförsvarssynpunkt”, skriver Länsstyrelsen. För att undvika att i händelse av kris och krig en regional konkurrens mellan olika regionala aktörer uppstår kring resurser är det av vikt att säkerställa att en så viktig resurs som en flygplats fortsätter att finnas i Västmanland.

Erfarenheterna från den pågående pandemin påvisar behovet av att säkerställa egna resurser oavsett om det gäller sjukvårdsutrustning eller infrastruktur såsom en flygplats. När en omfattande samhällsstörning eller krig inträffar uppstår en konkurrenssituation om befintliga resurser. Därför är det av vikt att säkerställa egen tillgång till resurser i länet.”( Länsstyrelsen yttrande 2020-07-04). Länsstyrelsen är den myndighet som har det regionala geografiska områdesansvaret för Västmanland.

I inlägget dras det slutsatser utifrån en utredning från Timbro när de säger att Västerås flygplats är topp fyra av de underskottstyngda flygplatserna. Det som då inte redovisas är att utredningen enbart har tittat på kommersiellt flyg. Författarna till utredningen skriver själva i inledningen om vad som studerats: ”kommunala flygplatsernas ekonomiska resultat, deras passagerarunderlag och deras kostnad för skattebetalarna”. Västerås flygplats har inte särskilt många kommersiella flyglinjer (och läget för kommersiellt flyg i Sverige har förändrats nu när vi har en pandemi). Det kommersiella flyget bidrar till att minska kostnaden för Västerås flygplats med 6-7 miljoner per år, vilket är bra och det kan på sikt bli mer.

Det är många flygrörelser på Västerås flygplats eftersom vi är störst i Sverige på utbildning inom flyg. Start och landningsavgifterna påverkar vi inte själva utan är statligt reglerade via ett landningskort som aktörer köper för att kunna starta och landa på olika flygplatser i Sverige. För Västerås är det bra att vi har skolflyget. Det genererar arbetstillfällen och besökare.

S, L och MP försöker beskriva hur de som idag arbetar med flygrelaterad verksamhet kan jobba med annat. Ja det kan de säkert men sannolikheten att de blir kvar i Västerås är liten, utan man kommer säkert att söka sig till andra kommuner med en mer positiv inställning till flyg. Det kanske är läge att också var lite ödmjuk inför den konjunktur vi har där arbetslösheten ökar kraftigt och där Västerås har en högre arbetslöshet än genomsnittligt i Sverige.

Utvecklingen på Finnslätten som beskrivs i inlägget är spännande och bra. Ska Västerås fortsätta att utvecklas så är också olika former av transporter viktiga. Vi har en fördel av att det finns flygplats, hamn, järnväg och större vägar i Västerås. Det ska vi ta vara på och vi ska vara en aktiv part att se till att dessa transporter blir så hållbara som möjligt. Det finns en mycket intressant och spännande utveckling med elflyg. Västerås kan genom Västerås flygplats vara en aktiv del i omställningen till hållbara flygplatser och hållbart flyg. Första stegen är redan tagna där bland annat ett företag som driver flygutbildning har köpt in elflygplan.

Vi kan också konstatera att dessa tre partier tydligt uttrycker i sin debattartikel ”Flygplatsen skulle avvecklas på ett strukturerat sätt…”. Här är inga tvistigheter om att bolaget ska avvecklas eller annat som man nu håller på att försöka formulera när det gäller frågeställningen i folkomröstningen. Här är det tydligt man vill avveckla flygplatsen.

Elisabeth Unell (M)

Oppositionsråd

Anmäl text- och faktafel

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel