Annons
Vidare till vlt.se
Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig samt för att säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. ⇒ Läs mer om cookies

Debatt: Svar på Daniel Nordströms senaste krönika

Kommentar på krönikan "Daniel Nordström: Det här är inte värdigt, Kallsäby", vlt.se den 2 april.

Min debattartikel var inte ett inlägg mot VLT:s pressfrihet, utan en kritik mot bristande saklighet. Detta blir extra problematiskt när en av presstöd beroende tidning gör gemensam sak med den politiska makten i slutskedet av en folkomröstningskampanj. Denna gång segrade folkopinionen, Nej-sidan, mot en ohelig allians av makt och media men detta var inte en given utgång. Hur går det nästa gång?

Min kritik mot VLT:s ledarsida gällde i sak att framställningen av de ekonomiska konsekvenserna för Västerås och Västmanlands skattebetalare gällande flygplatsen inte stämde med de fakta och slutsatser som framtagits i Stadshusets utredning, den i nuläget enda vedertagna analysen av flygplatsens samhällsekonomiska konsekvenser. Hade fler fått tillgång till denna kanske debatten varit mer saklig.

Tidningen beskriver i sin “ledarkampanj” en skattebelastning för västeråsarna på 100-tals miljoner. Fakta enligt Stadshusets utredning för löpande kostnader och intäkter i 2016 års nivå är 6,7 Mkr i underskott och ett överskott för Region Västmanland på 11,5 Mkr. Att Daniel Nordström ännu inte förstått sakligheten i vår kritik är bara att beklaga.

Ett vanligt retoriskt grepp i debatten, både från ledarskribenter, politiker och insändarskribenter, har varit att ställa olika skattefinansierade behov mot varandra. Man har hävdat att behoven inom vård och omsorg måste prioriteras framför finansiering av underskott i flygplatsens verksamhet. I princip skulle samma resonemang kunna tillämpas gällande presstödet till VLT och därmed Bonnierkoncernen. 30 Mkr per år, eller 300 Mkr över en tioårsperiod skulle kunna användas till stor nytta inom vård och omsorg i Västerås och Västmanland. Denna retorik är dock tveksam.

Politiken måste kunna fördela skattemedlen över flera områden för att vi ska få ett fungerande samhälle. Att på debattsidor och via annonsering bemöta ledarsidans argumentation i frågan driver stora kostnader. Ironiskt i sammanhanget medför detta att dessa annonskostnader bidrar till att stärka VLT:s ekonomi.

Stödet till pressen finns för att stödja fri åsiktsbildning i samhället.

I debatten har framförts att Nej-sidan förfogat över en större kampanjkassa vilket lett till valresultatet. I den argumentationen har man nog bortsett från värdet av ledarsidans texter till förmån för Ja-sidan. Min bedömning är att det sammanlagda “värdet" av dessa “ledarannonser” för Ja-sidan vida överstiger Nej-sidans annonsering.

Stödet till pressen finns för att stödja fri åsiktsbildning i samhället. Förr kunde man också tillägga “politisk mångfald" i åsiktsbildningen då stödet ofta gick till så kallade “andratidningar” i såväl riks- som lokalpressen. Omstruktureringen av medialandskapet har dock medfört att nu även en lokalt ledande tidning som VLT, med monopolliknande ställning, erhåller skattebetalarnas stöd med nära 30 miljoner kronor år 2020. Ur Liberal synpunkt är presstödet tveksamt både utifrån oberoendeperspektiv och konkurrensperspektiv. I det nya stödet inför staten kvalitativa kriterier som krav för att stöd ska erhållas.

Mediestödsnämnden, myndigheten som delar ut stödet, ska granska att mottagande publikation “avstår från publiceringar som vilseleder kring etablerad vetenskap”. Hur detta ska tolkas öppnar utrymme för godtycke och kan verka hämmande på tidningens pressfrihet. Dilemmat för tidningen är alltså att vara ekonomiskt beroende av den politiska makten och samtidigt reglerad i vad som får skrivas. Det svenska stödet har för övrigt varit ifrågasatt på EU-nivå och föremål för prövning huruvida det snedvrider konkurrensen i media.

Med ovanstående som bakgrund försökte jag i min artikel ge uttryck för att legitimiteten i nuvarande stöd till pressen skulle kunna ifrågasättas. Frågan är alltså inte fullt ut så enkel som Daniel Nordström tycks anse. Hans kränkande påhopp i långfredagens krönika stärker närmast uppfattningen att en med självpåtagen upphöjdhet agerande chefredaktör på en monopoltidning underminerar legitimiteten i ett redan ifrågasatt presstöd. Pressfrihet och presstöd är inte synonyma begrepp utan helt oberoende företeelser.

Chefredaktören är fri att skriva vad han vill i sin tidning men att presstöd ska stödja hans verksamhet är ingen grundlagsskyddad rättighet. Undertecknad förbehåller sig rätten att problematisera frågan utan att detta ska tolkas som ett hot om indraget presstöd. Tilldelningen av detta beslutas, enligt ovan, på annat håll. Att inlägget i debatten ska kallas “magplask från hög höjd, ovärdigt och uppenbart okunnigt” är beklagligt. Att på detta sätt söka tysta sina insändarskribenter är inte värdigt en chefredaktör.

Gert Wallin

fd ordförande i FP Västerås, numera obunden liberal

Svar direkt!

Gert Wallin menar i inledningen av sin replik att hans inlägg inte var riktat mot VLT:s pressfrihet. I nästa andetag upprepar han att det VLT skriver "blir extra problematiskt när en av presstöd beroende tidning gör gemensam sak med den politiska makten".

Det bevisar tyvärr att Gert Wallin ännu inte förstår någonting av det jag skrev i min krönika på långfredagen. VLT gör inte gemensam sak med några politiska partier. VLT:s ledarsida är obunden liberal. VLT:s nyhetsredaktion har ingen politisk färg.

Vidare avslutar han med påstå att jag försöker tysta insändarskribenter. Det bevisar tyvärr enbart att Gert Wallin känner sig trampad på tårna och därför kommer med ett nytt absurt påstående. VLT är för en öppen debatt och står alltid upp för det fria ordet, men den skribent som uttrycker sig måste också räkna med att bli bemött. Det bör vara lika självklart som vikten av pressfrihet i en demokrati.

Daniel Nordström

chefredaktör och ansvarig utgivare, VLT

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel