Annons
Vidare till vlt.se
Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig samt för att säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. ⇒ Läs mer om cookies

Debatt: Svensk människojakt

Det är höst och jaktsäsong. Olika villebråd får jagas under bestämda jakttider. Vissa djur som anses skadliga får jagas året om. Jakttiderna bestäms av naturvårdsverket. Det finns dock ytterligare en jakt som inte regleras av naturvårdsverket utan av regeringen och dess migrationsverk och det är jakten på flyktingar som sökt asyl i vårt land. En veritabel människojakt och för den finns det inte någon bestämd jakttid, den sker året runt. Ändamålet för denna jakt är att kasta ut flyktingarna ur landet då de anses var ett resurskrävande hot mot den svenska välfärden.

Vad är en flykting? Den vanligaste tolkningen är väl en person vars tillvaro slagits i spillror i hemlandet på grund av krig eller livshotande repressalier från en mot honom eller henne fientlig regim. Den definitionen stämmer i högsta grad för de afghanska flyktingar som efter svåra umbäranden under flykten anlänt till Sverige under den sista femårsperioden.

De flesta som kom var ungdomar ur den hazariska folkgruppen tillhörande den shiamuslimska grenen av islam och hotet i hemlandet var den sunnimuslimska talibansekten som tillhör Afghanistans pashtunska majoritet och som föresatt sig att utrota hazarerna. Mord på män, kvinnor och barn är satt i system.

Knappt några av våra asylsökande ungdomar har sin pappa eller äldre bröder i livet och deras mödrar befinner sig ofta med de yngre syskonen i internflykt (flykt inom landet).

Efter en något mindre riskfylld färd genom Balkan, Ungern, Österrike och Tyskland kom de flyktingar, som inte sökt asyl på vägen, fram till Sverige.

För att rädda sina barn realiserade många familjer sina tillgångar för att betala smugglare som kunde föra ut dem ur Afghanistan. Det övervägande antalet var söner i tonåren som ansågs klara av en flykt som gick via Pakistan, Iran och Turkiet till Grekland och vidare in i Europa. Många omkom under färden. En del blev skjutna av iransk gränspolis, andra föll nedför höga stup i bergen mellan Iran och Turkiet och många drunknade mellan Turkiet och Grekland när smugglarnas överfulla gummibåtar kapsejsade.

Efter en något mindre riskfylld färd genom Balkan, Ungern, Österrike och Tyskland kom de flyktingar, som inte sökt asyl på vägen, fram till Sverige. Här sökte de asyl vilket inte kunde förvägras dem enligt Sveriges internationella åtaganden.

Handläggningen av asylärenden sker hos migrationsverket, ett statligt verk underställt regering och riksdag. På grund av det stora antalet asylsökande fann regeringen för gott att beordra en uppskrivning av de asylsökandes ålder. Fördelen med det var, att om den asylsökande var 18 år eller äldre, så kunde de enligt svenska regelverket betraktas som vuxna och därmed utvisas. Många av de asylsökande fick sina åldrar uppskrivna med två år oavsett om de hade dokument som visade på en yngre ålder. Det är uppenbart att migrationsverkets personal ofta bara uppskattade åldern vid okulär besiktning. Ytterst få hade giltiga pass och kunde inte heller innan flykten först resa till den avlägsna huvudstaden Kabul genom talibankontrollerat område för att skaffa pass. Man var tvungen att fly på stört.

Kommunerna erbjöd även skolgång för de yngre ungdomarna.

Flyktingarna fördelades av migrationsverket till olika svenska kommuner. De har där tagits om hand på olika sätt. En del familjer erbjöd sina hem mot en ersättning från migrationsverket på upp till 12 000 kronor per månad. Många familjer öppnade sina hem utan ersättning. Andra ungdomar fick bostad i olika campus via kommunernas försorg.

Kommunerna erbjöd även skolgång för de yngre ungdomarna. Språkundervisning genom Röda korset och kyrkorna bistod i umgänge och kontakt med det svenska samhället.

Men statens och kommunernas kostnader skenade i väg, och den höga ersättningen till en del mottagande familjer drogs in, vilket fick till följd att de familjer som gick miste om denna födkrok kastade ut ungdomarna, som fick flytta till campus på kommunens bekostnad, där de bestods på mat och husrum.

Skolgången: En del av de yngsta ungdomarna som började i den svenska grundskolan fick börja i gymnasiet, men många av dem som åldersuppskrivits har fallit för åldersgränsen 18 år och förvägrats gymnasiestudier, eftersom de då räknas som vuxna och dessutom enligt regelverket skall utvisas.

I vissa fall har folkhögskolan varit en öppen räddningsplanka. En del ungdomar har också fått enklare jobb och lyckats undgå utvisning av det skälet. Men ingen går säker: en vacker dag kommer ett utvisningsbeslut från migrationsverket eller ett avslag från migrationsdomstolarna och man hämtas till något av migrationsverkets redan överfulla förvar för vidare förpassning till Afghanistan och ett oblitt öde.

Den som en gång flytt från det landet betraktas som landsförrädare och kan saklöst dödas. Vetskapen om detta fick redan 2017 12 pojkar att här ta sina liv efter besked om utvisning, och många fler försökte.

Det ser i dagens läge inget vidare ut för våra afghanska flyktingar. Efter fem år på flykt har ett stort antal nu flytt vidare till andra europeiska länder, främst Frankrike och Tyskland, som har en annan och generösare syn än Sverige på flyktingfrågor.

Arma ungdomar. Ni trodde att ni äntligen skulle få lugn och ro och en framtid i Sverige. Skit fick ni. Svartalferna i Sveriges av Socialdemokrater styrda regering och ledningarna för Moderata samlingspartiet, Krist- och Sverigedemokraterna är garanter för att ni får fortsätta att se er om i världen för att finna en fristad.

Jan Ola Forsberg MD

fd överläkare, Ransta

Svensk familjepappa sedan 5 år till fem afghanska flyktingpojkar varav fyra tvingats fly vidare och en jobbar på ett coronadrabbat äldreboende (för det duger de uppenbarligen till). Något statligt bidrag till familjen har ej utgått.

Anmäl text- och faktafel

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel