Annons
Vidare till vlt.se
Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig samt för att säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. ⇒ Läs mer om cookies

Debatt: Vi tar ställning till miljön för tjänstepersonerna

En stor del av Visions medlemmar arbetar som tjänstepersoner inom offentlig förvaltning. De är yrkesutövare som fått delegation från ansvariga politiker att antingen ta fram färdiga förslag för att underställa politiska beslut eller att själva fatta beslut utifrån gällande lagstiftning. Dessa tjänstepersoner besitter en expertkunskap i kraft av sin profession som inte politiker har. Det kan handla om olika typer av beslut, till exempel beslut om försörjningsstöd, beslut om hemtjänstinsatser, eller beslut om bygglov med mera.

Att politiker sätter de ekonomiska ramarna och även de mål som förutom lagstiftningen ska styra verksamheten är fullständigt självklart och viktigt för att demokratin ska fungera. Vi ska inte ha tjänstepersoner som fattar dessa typer av beslut då det är viktigt att valda politiker kan utkrävas ansvar i allmänna val vad gäller den övergripande styrningen av offentlig verksamhet.

Det blir dock väldigt olyckligt om politiker går in och försöker styra i detalj och försöker få tjänstepersoner att ändra i färdiga beslutsunderlag där politikerna inte besitter expertkompetens.

Förutom att det finns betydande risk för att besluten blir av sämre kvalitet, finns även risk för godtycke och sämre rättssäkerhet för de medborgare som berörs.

Det är viktigt att medborgarna kan känna sig trygga med att de beslut som fattas är välgrundade och stämmer överens med gällande lagstiftning samt rättspraxis.

Hur en offentlig förvaltnings tjänstepersoner bemöts av politiker är helt avgörande för kvalitetsutvecklingen i respektive förvaltning. Om tjänstepersoner känner sig nervösa och rädda inför att lägga fram sina förslag till beslut inför nämnd på grund av hur politiker bemöter tjänstepersonerna ifråga kan det få en väldigt negativ effekt på de beslut som ska fattas. Det är även oerhört viktigt att duktiga tjänstepersoner uppmuntras att stanna kvar i sina yrken. En offentlig arbetsgivare har inte råd med att behandla sina tjänstepersoner på ett sätt som gör att de överväger att lämna sin anställning.

Politiker som ska fatta beslut utifrån vad en tjänsteperson föredragit måste förstå att man som politiker har en maktposition i förhållande till förvaltningens tjänstepersoner, och således ett arbetsmiljöansvar.

En annan oerhört viktig fråga är att tjänstepersoner är anställda medarbetare där arbetsgivaren har ett lagstadgat arbetsmiljöansvar för sina medarbetare. När respektive tjänsteperson drar ett ärende inför ansvarig nämnd gör hen det på sin arbetstid och som en naturlig del av sin tjänst. Att då slippa personliga påhopp av politiker under tjänstepersonens föredragande av ärendet är förstås en fullständig självklarhet.

Politiker som ska fatta beslut utifrån vad en tjänsteperson föredragit måste förstå att man som politiker har en maktposition i förhållande till förvaltningens tjänstepersoner, och således ett arbetsmiljöansvar. Det är därför av yttersta vikt att politiker kommunicerar med förvaltningens tjänstepersoner på ett respektfullt sätt. Det innebär inte att man som politiker inte får ifrågasätta eller komma med kritiska frågor. Det handlar snarare om att framföra det på ett sätt som respekterar tjänstepersonernas professionella yrkesroller.

Vi hoppas att Västerås stads politiker fullt ut ska respektera den yrkeskunskap som stadens tjänstepersoner besitter. Det handlar om professionella medarbetare med både hög utbildning och lång erfarenhet.

Vision kommer även att arbeta aktivt för att säkerställa en god arbetsmiljö för våra medlemmar som arbetar i Västerås stad som tjänstepersoner. Det är vår skyldighet som fackförbund och även er skyldighet som arbetsgivare. Vi ser därför fram emot ett konstruktivt samarbete i denna viktiga fråga.

Elin Cederberg

ordförande Vision Västeråsavdelning

Jonathan Söderberg

vice ordförande Vision Västeråsavdelning

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel