Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

40-talister även bland företagarna

Annons

De företagsamma 40-talisterna går snart i pension. 40-talisternas kommande pensionsavgångar kommer att göra tydliga avtryck på arbetsmarknaden och svensk ekonomi. Diskussionerna som förts om den åldrande befolkningen har främst varit koncentrerade på den stora arbetskraftsbrist som förutses inom offentlig sektor.

Den demografiska problematiken och dess konsekvenser måste tas på allvar. Om inte regering och riksdag snabbt vidtar åtgärder riskerar 40-talisternas stora pensionsavgångar att slå hårt mot vår tillväxt och välfärd. Arbetskraftsinvandring och förhöjd pensionsålder nämns som tänkbara verktyg för att lösa framtida bristsituation. Det som framför allt behövs är dock bättre förutsättningar för lyckosamma ägarskiften av företag och en radikalt förbättrad entreprenörskaps- och småföretagarpolitik. Sverige behöver ett gott klimat för individer att starta, driva och utveckla företag i.

Den demografiska utvecklingen är mer bekymmersam än vad som målas upp. Det finns en stor och viktig grupp som kommit i skymundan - landets företagare. Företag med färre än 50 anställda står för en tredjedel av landets totala sysselsättning och spelar en viktig roll för svensk tillväxt. 40-talisterna är en stor och företagsam grupp och av landets företagare är var fjärde född på 40-talet. Det är en betydligt större andel än 40-talisternas andel bland övriga sysselsatta.

I samband med 40-talisternas pensionsavgångar kommer cirka 180 000 företagare att ställas inför någon form av ägarskifte, varav var fjärde avser att lägga ned företaget. Erfarenheten visar att vart tredje ägarskifte misslyckas, vilket leder till att företaget läggs ned eller går i konkurs en snar tid efter ägarskiftet.

En Sifoundersökning som Företagarna låtit göra visar att 90 000 företag riskerar att försvinna i samband med pensionsvågen de närmaste 10-12 åren. Lågt räknat innebär det att 160 000 arbetstillfällen försvinner. Dessutom kommer värdefulla kunskaper och erfarenheter att gå förlorade.

Förutom den demografiska utvecklingen har Sverige ett lågt nyföretagande och hamnar långt efter när det gäller den entreprenöriella aktiviteten vid internationella jämförelser. Till detta kommer en hög konkursgrad. Oroväckande är också att det är krångligt, riskfyllt och olönsamt att starta och driva företag. Bilden förmörkas ytterligare av att storföretagen i allt högre grad genomför kraftiga rationaliseringar och flyttar verksamheter till låglöneländer.

Kombinationen av den demografiska utvecklingen, lågt nyföretagande, svag entreprenöriell aktivitet och rationaliseringar inom storföretagen kan få allvarliga konsekvenser på sysselsättningen liksom på tillväxten och välfärden inom en nära framtid. Vad behöver göras?

Det finns två parter som har stor betydelse för att vända den negativa trenden avseende ägarskiften. Den ena är företagarna själva, som måste förbereda ägarskiften i tid. Se till att deras verksamheter drivs så att de är attraktiva att sälja. Se framtida ägarskiften som sitt livs investering och föra över kunskaper till efterträdaren i tid samt att använda sig av kompetenta rådgivare.

Den andra parten är regering och riksdag som måste underlätta överlåtelse genom att slopa arvs- och gåvobeskattningen. Införa skattesubventioner för sparande till eget företag - företagarkonton. Införa rullande reavinstbeskattning så att beskattning kan skjutas framåt vid investeringar i onoterade företag, samt underlätta nystart genom att ge alla som vill en F-skattsedel, konkurrensutsätta den offentliga sektorn och öppna för mer privata initiativ inom vård, skola och omsorg. Ge entreprenörskapet större tyngd inom utbildningssystemet. Jämställa socialförsäkringssystemet för anställda och företagare samt slopa fåmansbolagsreglerna, de så kallade 3:12-reglerna.

Och, framför allt, skapa ett gynnsamt entreprenörs- och företagarklimat för individer att starta, driva och utveckla företag i.

OVE JANSSON

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Mer läsning

Annons