Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Ägare och hyresgäster: Vi vill inte betala!

Annons

Post- och telestyrelsen (PTS) har, utan att fråga aktörerna på bostadsmarknaden, utfärdat råd om att alla flerbostadshus ska vara försedda med postboxar före 2011. PTS har stöd hos Posten, som vill att hyresgäster och fastighetsägare ska betala för postboxarna och på så sätt förbättra brevbärarnas arbetsmiljö.

Enligt Post- och telestyrelsen kan postoperatörer efter den 1 januari 2011 strunta i att dela ut post om postboxar saknas. Istället tvingas de boende gå till speciella utlämningsställen.

Post- och telestyrelsens råd riskerar att leda till att hyresgäster och hyresvärdar får betala för något ingen egentligen efterfrågat. Statliga Posten AB, som förra året gjorde en vinst på 1,2 miljarder kronor, menar att postboxarna är ett sätt att förbättra brevbärarnas arbetsmiljö. Det handlar givetvis lika mycket om att förbättra resultatet.

Det är olyckligt att Post- och telestyrelsens råd tolkas som att hyresgäster och hyresvärdar ska betala installationen av postboxar, en kostnad som kan bli flera miljarder kronor. Det är viktigt att påpeka att de allmänna råden om postboxar inte har något stöd i lagen. Frågan har heller inte föregåtts av en demokratisk process.

Postboxar är inget nytt fenomen. I Europa är de sedan länge etablerade och i Sverige installeras de kontinuerligt i samband med större renoveringar och nybyggnationer. PTS har via sina otydliga råd fått folk att tro att hyresgäster och hyresvärdar ska betala installationen av postboxar. Därför är det från vårt håll viktigt att klargöra ett par saker:

* Fastighetsägarna och Hyresgästföreningen har inga invändningar mot postboxar som sådana och självklart vill vi att brevbärarnas arbetsmiljö ska bli bättre. Men precis som hyresgästens bostadsvillkor är vår sak, tycker vi att brevbärarnas arbetsmiljö är postoperatörernas. Med andra ord borde postoperatörerna ta det största ekonomiska ansvaret för installationen.

* Bostadsorganisationerna har försökt få till stånd en konstruktiv dialog med Post- och telestyrelsen för att diskutera alternativen kring finansieringen, dock utan framgång. Vi kräver att PTS lyssnar till vårt önskemål om att hitta en finansieringslösning som alla parter kan acceptera.

* Viktigast av allt är att detta missbruk av myndighetsutövning som Post- och telestyrelsen och Posten gör sig skyldig till prövas i demokratisk politisk ordning. Postboxarna har aldrig diskuterats i riksdagen och än mindre har denna fråga förekommit på regeringens agenda. Det är nu hög tid att agerandet från Posten och Post- och telestyrelsen blir föremål för politisk prövning.

Undersökningar som bland andra Hyresgästföreningen genomfört visar att en stor majoritet av hyresgästerna är emot att brevinkasten ersätts av postboxar. Dessutom har inte alla flerbostadshus tillräckligt stora utrymmen för att installera postboxar. Inte heller finns bevis för att arbetsmiljön för brevbärarna blir bättre.

Med tanke på att Posten sparar cirka 120 miljoner kronor per år i och med installationen av postboxar är det orimligt att hyresgäster och hyresvärdar betalar investeringen. Vi hoppas att PTS och Posten lyssnar till vårt krav om att postoperatörerna i dialog med bostadsorganisationerna hittar en ekonomisk och praktisk lösning för installationen av postboxar som samtliga kan acceptera och att frågan tas upp i riksdagen.

Hans Ohlsson

Ordförande, Hyresgästföreningen Region Aros-Gävle

Krister Nilsson

VD Fastighetsägarna Mellansverige

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel
Annons