Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Agneta Berliner (fp): Det krävs omtag om FRA-spaning

Ett moraliskt dilemma uppkommer när två av ens egna värderingar står i konflikt med varandra och det är oundvikligt att hålla fast vid båda värderingarna till fullo.

Annons

Lagen om signalspaning/FRA är ett sådant dilemma för mig. Mitt politiska engagemang är oftast jordnära och kopplat till enskilda människors konkreta vardagsproblem.

Ändå har jag berörts djupt ideologiskt av detta lagförslag. Två principer kolliderar; å ena sidan skyldigheten att göra allt för att förhindra att yttre hot mot Sveriges säkerhet sätts i verket. Å andra sidan att värna den personliga integriteten så att staten inte får tillgång till medborgarnasmejl, sms och telefonsamtal. Integritet och ett öppet samhälle ska vägas mot allas vår säkerhet.

Som liberal är det lätt att enbart fokusera på den personliga integriteten. Men ett öppet samhälle är också sårbart. Om vi hade utsatts för terrordåd som i Madrid och London eller om vårt dricksvatten i Mälaren avsiktligt hade smittats med dödligt virus - då hade tyngdpunkten, även i den offentliga debatten, säkerligen snarare legat på skyddet av vår gemensamma säkerhet. Dilemmat hade dock varit detsamma - att balansera två principer mot varandra.

Mitt dilemma grundar sig i att jag är tveksam till om signalspaning verkligen ger resultat. Överväger sannolikheten att man får fram tydlig information och kan förhindra stora mänskliga katastrofer det intrång i vår personliga integritet som spaning i kabel utgör? Jag har varit ytterst tveksam och kritisk till denna lag, vilket jag framfört både i media och inom mitt eget parti.

Jag arbetade också aktivt i folkpartiet liberalernas riksdagsgrupp med att ta fram ett antal förbättringar av integritetsskyddoch rättssäkerhet som riksdagen i juni be-slutade ska finnas med i regeringens tilläggsproposition i höst. I kravlistan finns bland annat att ett integritetsombud ska tillsättas som vid tillståndsprövningen bevakar integriteten för personer bosatta i Sverige och att en ny domstolsliknande nämnd ska besluta om tillståndsgivningen medan en annan myndighet står för kontrollen. Regeringen ska också precisera när signalspaning får bedrivas, hur tillståndsgivningen om till exempel inriktning och sökbegrepp ska ske och om hur förstöring av uppgifter ska genomföras.

Trots ett antal åtgärder som ska stärka integriteten är jag inte tillfreds. Att tillåtaomfattande hemlig avlyssning är ett hot mot friheten att kommunicera oavsett om någon avlyssning sker eller inte. Masscanning av svenskars internettrafik, sms och telefonsamtal utan att det föreligger någon brottsmisstanke är ett alltför stort avsteg från de mänskliga fri- och rättigheterna om skydd för korrespondens och privatliv. Och i och med tilläggspropositionen så är frågan fortfarande öppen.

Folkpartiet liberalerna har tillsatt en referensgrupp som ska se över ytterligare skydd av den personliga integriteten. De närmaste månaderna handlar det om att se till att det integritetsskydd som regeringen presenterar i höst blir så starkt som möjligt. För min personliga del avgörs allt i denna fråga av vad tilläggspropositionen kommer att innehålla. Innan den är lagd är ingenting skrivet i sten. Min förhoppning är att regeringen tar till sig de ytterligare förstärkningar som framförs och tar med dem i sitt förslag till riksdagen.

Med tanke på hur viktig och svår denna lagstiftning är, så kan givetvis regeringen göra halvhalt och tillsätta en parlamentarisk utredning som gör att vi får en bred politisk representation. Dock har jag inte hört ett enda konkret förslag från oppositionen om vad de har att tillföra i sak. Inte heller är en överenskommelse över blockgränserna en garant för att integritetsskyddet i lagstiftningen blir starkare.

Vi behöver en underrättelseverksamhet som skyddar oss mot yttre hot. Demokratin och vårt öppna samhälle kan vi aldrig ta för givna. Men om en effektiv signalspaning förutsätter att svenskars kommunikation omfattas utan skälig brottsmisstanke - då måste vi ta ett omtag och ställa oss frågan: Ska vi verkligen ha denna typ av signal-spaning? Då är det sannolikt andra underrättelseverktyg som ska användas för att skydda oss mot yttre hot.

Agneta Berliner

riksdagsledamot för folkpartiet i Västmanland

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel
Annons