Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Agneta Berliner (fp): Kunskap lyfter Sverige

Annons

Jag engagerade mig i politiken för drygt tio år sedan för att mina barn skulle få en bra skolgång i Surahammar. Och det var ingen slump att jag valde att gå med i folkpartiet liberalerna.

En viktig beståndsdel i den liberala ideologin är just kunskapstro - att vår väg till ett jämlikt samhälle går via utbildning och kunskap till alla.

För min egen del upptäckte jag ganska snabbt att det var viktigast att arbeta politiskt för de barn som inte har stödet hemifrån. För mig är en bra skola verktyget som utjämnar de olika förhållanden som vi föds in i. Bildning är så otroligt mycket mer verkningsfullt än bidrag, om man vill skapa jämlikhet.

En stor del av valrörelsen i höstas ägnade jag åt att prata skolpolitik med lärare, föräldrar, elever och många andra utbildningsintresserade. Vi pratade om att elever som behövde extra hjälp många gånger inte fick den. Om att miljön var för stökig.

Vi diskuterade att svenska elever halkat efter kunskapsmässigt om man jämför med andra länder i Europa och världen. Om det anmärkningsvärda att eleverna i årskurs åtta räknar sämre än vad eleverna i årskurs sju gjorde för tio år sen.

Eller att lärarutbildningarna gör att många färdigutbildade lärare inte kan pedagogiken att lära barnen läsa och skriva. Att var fjärde elev förra året slutade grundskolan utan fullständiga betyg i alla ämnen. Att över 30 procent av gymnasieeleverna inte fullföljde sin utbildning.

Många av de folkpartistiska åtgärder för skolan som jag då också diskuterade, genomförs nu av regeringen. Och det glädjer mig mycket. En av de viktiga reformerna är att speciallärarutbildningen startar igen. Utbildningen ska ge fördjupade kunskaper om språkutveckling och om effektiva metoder för att tidigt stimulera elevers förmåga att läsa, skriva och räkna.

Denna utbildning lades ner på 1990-talet och det resulterade i att antalet speciallärare som arbetar direkt med elever kraftigt minskat. Den dåvarande socialdemokratiska regeringen ansåg att speciallärare innebar ett utpekande av studiesvaga elever. Istället skulle alla elever få hjälp i samma klassrum och av samma lärare. Följden har många gånger blivit att outbildad personal fått ta sig an de elever som har de största behoven.

Fler speciallärare i framtiden kommer att innebära mer konkret och kvalificerad hjälp åt de barn som behöver den. Den specialpedagogutbildning som finns idag kommer att behållas, så att det viktiga övergripande stöd som specialpedagogerna ger skolledning och övriga lärare finns kvar.

Det finns ingen faktor som är tillnärmelsevis lika betydelsefull för elevernas resultat som en kompetent lärarkår. Därför görs en satsning på sammanlagt 3,5 miljarder kronor på lärarfortbildning.

Lågstadielärarnas kunskaper om läs- och skrivinlärning ska förbättras, samtidigt som lärarna för de högre årskurserna ska få fördjupa sina ämneskunskaper. Det finns många duktiga obehöriga lärare och dessa ges nu en möjlighet att komplettera sin utbildning till en lärarexamen. En statlig lärarauktorisation kommer att införas. Och lärarutbildningen ska förbättras.

Hela gymnasieutbildningen ses över och ges tre tydliga inriktningar; yrkesförberedande, studieförberedande och lärlingsutbildningar. Ambitionsnivån på de yrkesförberedande programmen ska höjas, bland annat ska mer tid avsättas för yrkesämnen.

På de studieförberedande programmen ska ämnesfördjupningen öka. En modern lärlingsutbildning ska skapas, där det redan nästa år startas en försöksverksamhet. Halva utbildningen förläggs till en arbetsplats så att eleverna får ta del av de modernaste yrkeskunskaperna. Arbetsplatser som tar emot, utbildar och handleder lärlingar kommer att få ekonomisk ersättning av kommunen, som i sin tur fått ersättning från staten.

De senaste åren har jag dagligen mött människor i företag och organisationer från många olika branscher. De funderar över Sveriges framtid. Alla är överens om att kunskap är det vi ska konkurrera med.

Kunskap lyfter Sverige. Därför är det bra att den svenska skolan nu fokuserar på kunskap.

Agneta Berliner

Riksdagsledamot för Västmanland

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel
Annons