Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Alarmerande flaskhals i rättsprocessen

Annons

I egenskap av brottsofferstödjare besökte jag Västmanlands tingsrätt i Västerås nyligen tillsammans med en kvinna, som är starkt berörd av en händelse som inträffade för nästan ett år sedan, och som fortfarande väntar på sin rättsliga prövning.

Om den prövningen kommer att äga rum innan eller efter sommaren går i dag inte att få någon klarhet i. Vårt besök i tingsrättens lokaler inkluderade också att vi under en kort stund som åskådare bevittnade och betraktade en misshandelsrättegång, där den misstänkte satt häktad sedan tre veckor.

Kvinnans korta besök i tingsrätten utgjorde ett led i en mera känslomässig, men även en verbal och formell förberedelse, inför den förhandling och det rättsliga efterspel som väntar henne. En nog så viktig ingrediens för att eventuellt minska en sekundär viktimisering, alltså den psykiska stress som uppstår till följd av att omgivningen reagerar på ett för den drabbade negativt sätt.

Kanske har det sekundära traumat redan uppstått i och med att hennes relativt enkla ärende befunnit sig i rättsprocessen i snart ett år. Och den här kvinnan är absolut inte ensam i sin kamp och vilja att snabbt få sitt ärende avgjort, och kunna gå vidare i sin rehabilitering och sitt liv. Under vårt besök i tingsrätten tog jag upp den här problematiken med en åklagare, som nämnde att tingsrätten i dagsläget är en så kallad flaskhals i rättsprocessen, med cirka 1 300 balansärenden.

Vad jag kan förstå kan varje ärende sedan innehålla flera olika brott/händelser. Den här siffran verkar på mig som polis väldigt alarmerande och anmärkningsvärd. Hur stämmer den här situationen med regeringens uttalande i sin proposition 2000/2001:1 om att "Medborgarperspektivet skall vara en ledstjärna i reformarbetet för att uppfylla medborgarnas berättigade krav på snabbhet, rättssäkerhet och kvalitet."

Och visst har regeringen flera gånger påpekat nödvändigheten av att de rättsvårdande myndigheterna inte förvärrar situationen för brottsoffer, vittnen och andra berörda, genom att dröja med beslut, vara byråkratiska och ha en dålig samverkan mellan sig. Men mot bakgrund av den här balanssituationen verkar delar av rättsprocessen näst intill ha havererat. Jag ställer här nedan några frågor med anledning av tingsrättens balanssiffror:

* Innebär balanserna att tingsrätten i nuläget enbart får koncentrera sig på häktade personer?

* Vilka väntetider skall vittnen, brottsoffer och ej häktade misstänkta ställa in sig på i nuläget? Finns det någon risk för att brott preskriberas?

* Hur ligger den ovan nämnda balansen antalsmässigt jämfört med andra domstolar i regionen?

* Vilka mekanismer har skapat den här balanssituationen och vilka lösningar på problemet finns att tillgå?

* Hur ser tingsrätten på det faktum att grundlagen föreskriver att all myndighetsutövning skall genomsyras av ett medborgarperspektiv, vilket innebär att medborgarnas behov och intressen skall vara styrande?

* Vad får ett så stort balanstal ör konsekvenser för tingsrättens egen personal?

- Kan en stor ärendebalans innebära att andra arbetsuppgifter inom tingsrättsmyndigheten får läggas åt sidan, och kan till exempel antalet häktningsärenden och viljan att häkta påverkas av en i övrigt oerhört stor arbetsbelastning?

* Vad innebär den uppkomna situationen för rättssäkerheten och rent allmänt, tilltron till rättsväsendet?

* Antalet inställda förhandlingar är enligt uppgift relativt stort. Vilka åtgärder finns för att komma till rätta med problemet? Vad säger dessa siffror om människors rättsuppfattning?

* Har tingsrättens ekonomiska situation någon inverkan på den uppkomna situationen? Finns möjligheten att anställa flera domare och annan personal? Om ekonomin spelar roll, vad får den då i övrigt för konsekvenser för verksamheten, jag tänker här närmast på brottsoffers möjligheter att till exempel få hjälp av målsägandebiträde/advokat?

Kenth Möller

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Mer läsning

Annons