Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Äldreomsorg är ett kvalificerat arbete

Annons

Tack vare goda möjligheter att till exempel ersätta utslitna höftleder, operera starr och behandla diabetes kan livet på ålderns höst underlättas. Att vi i dag kan räkna med att leva tills vi blir riktigt gamla är en enorm framgång för välfärdssamhället.

När vi blir fler äldre och lever längre med fler sjukdomar ställer det högre krav på vården och omsorgen. Att utveckla och förbättra äldreomsorgen för att möta detta är en viktig fråga för de kommande åren.

Personalen är den absolut viktigaste faktorn för att åstadkomma en varaktig kvalitetshöjning inom äldreomsorgen. Det måste finnas tillräckligt många anställda för att hinna med både småprat, städning och personlig omvårdnad.

Vård och omsorg av gamla, sköra och sjuka människor är ett kvalificerat arbete, där det också handlar mycket om hjärta och hjärna. När vi inte klarar oss själva är det avgörande för kvaliteten vilket hjärta och vilken hjärna som styr händerna som ska ge oss omsorg.

För att klara de ökade kraven inom äldreomsorgen krävs kunskap och erfarenhet, människokännedom och ömhet, humor och omdöme. Därför behövs ytterligare satsningar på utbildning för att öka kompetensen hos medarbetarna inom äldreomsorgen.

Den satsning på verksamhetsnära kompetensutveckling som den socialdemokratiska regeringen initierat genom Kompetensstegen är därför en mycket positiv. Hittills omfattar satsningen en miljard kronor.

Under hösten fördelas pengarna till kommunerna, och vi i Västerås är redo att sätta i gång direkt.

Nu ser vi också fram emot att den socialdemokratiska regeringen kommer med förslag om att vi ska gå vidare med Kompetensstegen 2 i höstbudgeten den 20 september.

Anhörigstödet behöver också bli bättre. Anhöriga utför i dag av egen vilja en mycket stor del av omsorgen, men många har svårt att orka med om de inte kan få stöd och hjälp.

Hittills har anhörigstödet i Västerås utvecklats i form av ett projekt. Från nästa år permanentas verksamheten samtidigt som stödet utökas ytterligare. Då blir det även en fortsatt utveckling av andra förebyggande åtgärder.

Det är också positivt att regeringen aviserat en rejäl satsning på anhörigstödet i Sveriges kommuner i storleksordningen 100 miljoner kronor

Ett mål inom Västerås äldreomsorg är att underlätta och göra det möjligt för äldre att bo kvar i ordinärt boende i sin vanliga hemmiljö med stöd av olika insatser. För att klara detta behöver vi ha fokus på förebyggande arbete, folkhälsoarbete, kostfrågor, föreningslivet och frivilliginsatser med mera.

I detta ingår även en utveckling av de befintliga mötesplatserna och att nya mötesplatser tillskapas. De olika formerna av förebyggande arbete och anhörigstöd ska vävas samman med mötesplatsernas verksamhet.

I grunden handlar allt detta om vårt moraliska ansvar för den äldregeneration som jobbat och slitit i hela sitt liv, som har vårdat oss och utbildat oss, och som lagt grunden för välfärdssamhället. Dagens pensionärer prioriterade på sin tid reformer för den uppväxande generationen.

Nu är det vår tur att fortsätta med att utveckla och förbättra vård och omsorg för äldre. Det är vårt moraliska ansvar och det är hundra gånger viktigare än borgerlighetens omfattande skattesänkningar till oss som fortfarande är friska och i arbetsför ålder.

Kent Ryberg

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Mer läsning

Annons