Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Äldreomsorgen en utmaning för framtiden

Annons

Folkpartiets Bengt-Åke Nilsson hävdar den 5 juli att vi socialdemokrater lovade att bygga 10 000 nya äldrebostäder inför valet 2002, men att det i stället blev färre äldreboenden.

Men någon utfästelse om att bygga 10 000 nya äldreboenden finns inte i vårt valmanifest 2002. Det var valmanifestet vi gick till val på och det är dessa vallöften vi uppfyller. Det som Bengt-Åke Nilsson talar om är en s-rapport "Trygghet på ålderns höst", där det finns ett resonemang om vissa stimulansåtgärder för att öka bostadsbyggandet för äldre.

Självklart ska vi se till att de äldre får stöd, vård och omsorg när de behöver det. De närmaste 10-15 åren blir en stor ökning av antalet pensionärer och personer som är äldre än 85 år i Västerås. Det är också därför som vi socialdemokrater arbetat för att bygga ut antalet platser i de särskilda äldreboendena i takt med att det blir allt flera äldre. Så har det också blivit.

Men att vi blir allt äldre innebär inte att vård- och omsorgsbehovet ökar proportionellt. Numera håller vi oss allt friskare högt upp i åldrarna. Det är en fantastisk framgång för välfärdssamhället att vi fått ytterligare tjugo aktiva år jämfört med tidigare generationer.

De flesta äldre vill bo kvar hemma så länge det går. Men den dagen som man har behov av dygnetruntomsorg som finns i ett särskilt boende, ska man vara säker på att få det.

Vi har också god tillgång till andra särskilda äldreboenden i Västerås. Ingen äldre som accepterar en anvisad plats behöver vänta särskilt länge på att flytta dit. Här i Västerås har vi även god tillgång på platser i korttidsboende, vilket bland annat medfört att kommunen inte behöver betala för de äldre som är medicinskt färdigbehandlade inom sjukvården.

Under mandatperioden har antalet betaldagar gentemot landstinget minskat från i genomsnitt 2,1 till 0,6. Detta visar att vi haft en bra balans vad gäller tillgång och efterfrågan. Under vissa tider har vi faktiskt haft överskott på bostäder.

Bengt-Åke Nilsson påstår ändå i sin debattartikel att de särskilda boendena minskat från 2  000 till drygt 1 700 platser mellan åren 2002-2005. Till en mindre del beror förändringen på omflyttning av särskilda boenden mellan äldrenämnden å ena sidan och individ- och familjenämnden samt nämnden för funktionshindrade å andra sidan.

Till största delen beror förändringen på att servicehus lagts ned, exempelvis på Bäckby. Men lägenheterna finns kvar och bebos ofta av samma äldre som tidigare med stöd av hemtjänst och annan service. En viss utökning av platserna har även gjorts på Oxbackens servicehus.

Sedan 1994, då Bengt-Åke Nilsson ansvarade för äldrefrågorna, har äldreomsorgen i Västerås genomgått en markant förändring. Insatserna har allt mera förskjutits mot de äldre med det största omvårdnadsbehovet. Under de gångna 12 åren sedan 1994 har exempelvis antalet gruppbostäder för dementa fördubblats.

Fakta är också att vi håller på att bygga ut de särskilda boendena för äldre. Tyvärr är två av utbyggnaderna med cirka 100 nya platser försenade, bland anat på grund av att deltaljplanen överklagats. Hade utbyggnaden gått som planerat hade de nya platserna funnits redan i början av hösten 2006, men nu hoppas jag på att de nya platserna kommer fram till 2007.

Vi arbetar även med att uppmärksamma fastighetsägarna om behovet av olika typer av boende mellan ordinärt boende och särskilt boende. Det handlar om boende som kan passa människor som behöver en bostad med god tillgänglighet och där det också kan finns mötesplatser för att bryta den isolering som många känner i det egna boendet.

Att utveckla äldreomsorgen är en av framtidens stora utmaningar för kommunpolitiken i Västerås. För oss socialdemokrater är det viktigare att satsa nya miljoner på äldreomsorgen än på att sänka skatten som folkpartiet vill göra.

Den som har jobbat och slitit i hela sitt liv har rätt att känna trygghet inför sitt åldrande. Det är min generations plikt och moraliska skyldighet att se till att vi klarar det.

Kent Ryberg

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel
Annons