Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Alla måste kunna tanka förnybart

Annons

Nytt förslag gör det svårare att tanka förnybart i Västmanland.

Redan till sommaren kan det bli betydligt svårare för alla som bor på landsbygden i Västmanland att ta klimathänsyn när det är dags att tanka bilen. Om ett förslag från regeringen blir verklighet kommer omkring hälften av alla mackar inte längre behöva erbjuda sina kunder möjligheten att tanka ett förnybart drivmedel, som exempelvis etanoldrivmedlet E85.

Förslaget går stick i stäv med regeringens mål om en fossiloberoende fordonsflotta.

Förslaget om en ändring i den så kallade pumplagen innebär inte bara ett allvarligt bakslag i arbetet med att begränsa klimatpåverkan, utan är också ett svek mot många av de drygt 6 600 bilägare i Västmanland som valt att skaffa en bil som kan köras på etanol.

Regeringens förslag sägs ha kommit till av omsorg om landsbygden, men det är i så fall en missriktad omsorg. Klimat- omställningen måste inkludera hela samhället, och även de som bor i glesbygden måste ges möjlighet att komma bort från beroendet av fossila bränslen.

Svagare miljökrav är inte heller lösningen på problemet att mackar i glesbefolkade områden slår igen. Enligt en utvärdering som riksdagens trafik- utskott låtit göra är det framför allt rationaliseringar i branschen som har lett till nedläggningar, inte kravet på att erbjuda förnybara drivmedel.

Förslaget är särskilt obegripligt mot bakgrund av regeringens mål om en fossiloberoende fordonsflotta till 2030. Den så kallade FFF-utredningen, som tillsatts av regeringen, har nyligen presenterat en lång rad förslag för att nå målet.

I stället för att begränsa tillgången till förnybara drivmedel bör förslagen som underlättar för fler att välja biodrivmedel, både i personbilar och i bussar och lastbilar, genomföras.

Etanolen har en viktig roll att spela om vi ska lyckas minska utsläppen från trafiken. Inte minst finns en enorm potential bland de tyngre fordonen.

Om åkerier och bussbolag byter ut sina dieseldrivna fordon mot lastbilar och bussar som drivs med etanoldrivmedlet ED95 skulle den tunga trafikens påverkan på klimatet kunna minska kraftigt.

Det behövs fler initiativ som stimulerar en ökad användning av etanol och andra biodrivmedel i bilar, bussar och lastbilar, inte färre.

När pumplagen infördes var det med insikten att tillgängligheten var ett av de största hindren mot en ökad användning av förnybara drivmedel. Att sänka kraven på mackarna innebär även att vi sänker klimatambitionerna.

Att kunna välja förnybart kan inte vara förbehållet stadsbor, det måste vara möjligt för alla, oavsett var i Västmanland eller landet man bor.

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Mer läsning

Annons