Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Alla vårdmodeller har för- och nackdelar

Annons

Socialminister Lars Engqvist (s) har på ett mycket tydligt sätt drivit linjen att det är primärvården som måste vara basen i sjukvårdssystemet. Det är en linje som vi stöder. Den grundläggande sjukvården bör vara lättillgänglig medan avståndet har mindre betydelse när det gäller stora delar av den allt mer specialiserade sjukhusvården. Primärvården är, tillsammans med bland annat psykiatrin, ett av de prioriterade områdena i den nationella handlingsplanen som riksdagen antagit.

Engqvist har också positivt uppmärksammat den primärvårdsuppbyggnad som sedan mer än tio år finns i Västmanland. Systemets styrka har varit att ett sammanhållet familjeläkarprogram givit verksamheten i Västmanland ett tydligt åtagande och en avgränsning av uppdraget. Programmet har gjort det möjligt att styra och följa upp verksamheten och har möjliggjort för även privata utförare att kunna arbeta åt länsinvånarna genom avtal med landstinget.

I princip har vi som patienter knappast märkt om familjeläkaren varit anställd i landstinget direkt eller om läkaren jobbat åt landstinget via avtal. De krav och förväntningar man har som patient är ju desamma.

Alla system har sina för- och nackdelar. En fråga som ventileras av och till är om det är rätt att det är familjeläkaren som har helhetsansvar för alla åtgärder. Familjeläkarmodellen bygger på teamtanken. Som patient ska jag bara behöva gå till ett ställe i stället för att på vinst och förlust med telefonkatalogen i hand försöka hitta en lämplig person som kan bota min onda rygg. Vi anser att nuvarande system är att föredra framför den "snabbköpsmodellen". Det är också därför som den västmanländska familjeläkarmodellen enligt vår mening är klart bättre än husläkarlagens mer begränsade åtagande.

En annan kärnfråga är tillgången på läkare. Det finns i dag en brist på allmänläkare/familjeläkare i Sverige. Det kan vi bara ändra på genom att utbilda fler allmänläkare och fortsätta lyfta fram familjeläkarnas roll i sjukvårdssystemet. Bristen kommer dock helt klart kvarstå under flera år framåt på grund av den långa utbildningstiden. Beslut i år ger alltså inte resultat nästa år.

När det gäller den debatt som pågår om upphandlingsförfarandet av den privatdrivna familjeläkarverksamheten har vi en ödmjuk inställning. Landstinget ska naturligtvis följa all lagstiftning. Det kommer inte an på oss som riksdagsledamöter att överpröva landstingets myndighetsbeslut. Vi konstaterar att frågan prövats rättsligt och det räcker för oss.

När en offentlig instans handlar upp tjänster av privata aktörer måste de behandla alla lika. Det gäller såväl gamla som nya leverantörer. Vi tror det är klokt att det är så. De olika förslag som presenterats, och som går ut på att man inte skulle följa upphandlingsregler när sjukvården anlitar privata aktörer, är för oss alltför diffusa och ofärdiga för att övertyga.

Att olika yrkesgrupper skulle ha någon slags fri dragningsrätt mot det allmänna är en omöjlighet. Så länge sjukvården bekostas av allmänna medel måste samhället ställa upp medicinska och ekonomiska krav och villkor. Inget system kan garantera den fasta läkarkontakten. Läkare slutar, flyttar eller blir själva sjuka oavsett om de jobbar privat eller offentligt.

Fri etablering har också nämnts i debatten. Men även detta ger problem och det brukar tyvärr leda till överetablering i större städer och brist på läkare på mindre orter och i glesbygd. Svenska distriktsläkarföreningen föreslår heller inte fri etablering utan vill ha ett enhetligt nationellt familjeläkarsystem där en familjeläkare får etablera sig på en ort endast om det finns brist på läkare (listutrymme).

Detta system ger naturligtvis den redan etablerade läkaren stor arbetsro men det blir läkaren snarare än patienten som står i centrum och kan välja. Vår slutsats blir att de olika förslagen till nya system inte är så genomarbetade att de går att ta slutlig ställning till.

Avslutningsvis vill vi betona att vi inte skriver denna artikel av "jämställdhetsskäl". Den debatten kan vi ta med Sten Reinholdsson vid ett annat tillfälle.

MARGARETA ISRAELSSON

MARIANN YTTERBERG

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Mer läsning

Annons