Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Alliansen: Därför behövs lärarlegitimationen

I dag debatterar riksdagen om att införa yrkeslegitimation för lärare och förskolelärare i Sverige. Det är en av regeringens reformer för att höja lärarnas status och säkra alla elevers rätt till en bra utbildning och en ljusare framtid.

Annons
Kunskapens frukt. Vi behöver en välutbildad befolkning och där kan en duktig lärare utgöra den avgörande skillnaden, skriver debattörerna.

Förskoleläraryrket har nedvärderats i decennier. Vi behöver därför återupprätta förkoleläraryrket som ett av de viktigaste i samhället. Lärarlegitimation är en fråga som vi har drivit under många år. Äntligen får vi genomföra vår politik. 2011 blir därmed det mest reformintensiva året för svensk skola sedan 1840-talet.

Kunskap, utbildning och forskning är avgörande för att Sverige ska kunna hävda sig i den globala konkurrensen. Våra barn och ung-domar är vår framtid. Vi behöver en välutbildad befolkning och där kan en duktig lärare utgöra den avgörande skillnaden. Legitimationen är en viktig del i arbetet att stärka lärarnas yrkesidentitet och garantera kvalitet.

Det är oroväckande att de svenska elevernas kunskapsresultat sjunker i undersökning efter undersökning, nu senast i PISA-studien 2009 som jämför skolresultaten i OECD-länderna. Under de senaste 20 åren har kunskapsresultaten i Sverige sjunkit successivt i matematik, naturvetenskap och läsning . I Västmanlands län har de kommunala skoleleverna ett genomsnittligt poäng på 204,6 i slut-betyg när de lämnar grundskolan. 13.8 procent är inte behöriga till gymnasieskolan. Våren 2010 sjönk det genomsnittliga meritvärdet i hela landet till 208,8 poäng. Maxvärdet är 320 poäng. Andelen behöriga till gymnasiet i hela landet var 88,2 procent, den lägsta andelen sedan det nuvarande betygssystemet infördes 1998.

Anledningen till de sjunkande skolresultaten är att vi sedan decennier haft en felaktig skolpolitik. Efter många års förnekande av problemen i den svenska skolan erkänner Socialdemokraterna nu åtminstone problemen. Vi upplever idag en bred politisk insikt om att det är reformer som behövs för att lyfta den svenska skolan, även om oppositionspartierna är oeniga om vilka reformer de vill se.

Regeringen har sedan maktskiftet 2006 påbörjat en historisk kursändring av svensk skola med en rad viktiga reformer. En ny skollag med tydligare uppdrag och ansvarsfördelning. En gymnasiereform för ökad valfrihet för eleverna. Nationella prov i lägre årskurser. Ett nytt betygssystem. Lika villkor för kommunala och fristående skolor. En ny lärarutbildning. En obligatorisk befattningsutbildning för rektorer. Ett samlat statligt ansvar för vidareutbildning av lärare. Och nu kommer ännu en viktig pusselbit genom att det från och med den 1 juli 2012 ska krävas legitimation som lärare respektive förskolelärare för att få anställas i skolväsendet utan tidsbegränsning.

Lärarens kompetens och hur undervisningen är utformad är de enskilt viktigaste faktorerna bakom elevernas studieresultat och möjligheter att ta till sig kunskaper. Regeringens föreslagna legitimation för lärare och förskolelärare säkrar en höjning av kraven för att få bli lärare, för att få undervisa och för att få sätta betyg. Alla elever ska ha rätt till undervisning av lärare som både har utbildning i de ämnen och åldrar de ska undervisa i, samt legitimation som visar att de är lämpliga som lärare.

Det händer mycket inom svensk skola nu. Och mer måste till om vi ska lyckas vända trenden med de nedåtgående resultaten. Det kommer att ta tid, men vi är övertygade om att detta är rätt väg framåt för Sverige som kunskapsnation.

riksdagsledamot för Skåne län, norra och östra

ordförande, utbildningsutskottet

Margareta Pålsson (M)

riksdagsledamotför Västmanlands län,

utbildningsutskottet

Roger Haddad (FP)

riksdagsledamot för Västra Götalands län, östra

utbildningsutskottet

Ulrika Carlsson (C)

riksdagsledamot för Östergötlands län,

utbildningsutskottet

Yvonne Andersson (KD)

------

Vlt.se förtydligar: På grund av ett tekniskt fel i överföringen kom inte samtliga debattörers namn med i den version av texten som fanns tillgänglig under onsdagsförmiddagen. Den version som nu finns är den kompletta. Vlt.se beklagar felet.

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Mer läsning

Annons