Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Alliansen i Mimers styrelse: s har gått vilse

Annons

Britt Sandström (s) och Ulla Persson (s) är kritiska mot beslutsordningen - en formfråga - vad gäller Mimers ombildningsbeslut, i likhet med en utredning av Joakim Eriksson vid Ernst Young AB Göteborgskontor. Sandström och Persson hävdar att ombildningsprogrammet innebär en "försäljning av nära 4 300 av Mimers hyresrätter till bostadsrätter." Detta är felaktigt. Ombildningsprogrammet är ett erbjudande att friköpa och inte något tvång. Antalet genomförda försäljningar blir väsentligt färre.

Vid Mimerstyrelsens sammanträde den 31 maj 2007 redovisades den ekonomiska flerårsanalysen för hela mandatperioden 2006-2010 där den uppskattade ombildningsvolymen uppgår till cirka 700 lägenheter. Alltså långt ifrån de demagogiskt överdrivna 4 300.

I revisionsutredningen sägs att "avsikten inte varit att ombilda en så betydande del av fastighetsbeståndet. Avsikten med beslutsformuleringen var att ge utrymme för flexibilitet för vilka fastigheter som skulle ombildas. I det fall styrelsen hade en annan avsikt avseende omfattningen av ombildningen borde detta framgått av beslutet. Min

(Joakim Eriksson) slutsats hade då kunnat bli annorlunda." Det är därför märkligt att inte alla protokoll i Mimers styrelse, kommunstyrelsen och kommunfullmäktige som berör ombildningsprogrammet, är granskade av Joakim Eriksson. Hade så skett hade troligen slutsatsen blivit en annan. Det kan således - i formfrågan - finnas många uppfattningar om i vilken ordning de aktuella besluten kunde ha tagits.

Nu är i demokratisk ordning alla beslut i sakfrågan tagna under en omfattande offentlig debatt i såväl massmedia som i kommunfullmäktige. Det är dags att gå vidare.

Västeråsalliansen gick till val på att bland annat: "Mimers hyresgäster skall erbjudas att friköpa sina lägenheter eller gå samman att bilda kooperativ hyresrätt på områden där det idag är många hyresrätter". Sedan slutet av 2007 genomförs nu detta.

I sak innebär Mimers ombildningsprogram att:

* tillmötesgå önskemål från Mimers hyresgäster att friköpa sina bostäder

* förbättra integrationen, i framför allt

områden med enbart kommunal hyresrätt, genom blandade upplåtelseformer

* förbättra Mimers ekonomi för att kunna satsa på nyproduktion

* minska Mimers alltför stora låneskuld på

4 000 miljoner kronor

* öka Mimers låga soliditet på 16,6 procent

Britt Sandström och Ulla Persson är oroade att Västeråsalliansen "genom sitt agerande skapar ett demokratiskt underskott". Ulla Persson är, av kommunfullmäktige, vald till andre vice ordförande i Mimers styrelse. Trots att hon var närvarande deltog hon inte i ombildningsbeslutet och hade således inte ens en gång något yrkande i ärendet. Ur demokratisk synpunkt torde detta vara helt unikt för en oppositionspolitiker i svensk kommunalpolitik. Det blev istället ett demokratiskt stolpskott.

Vi kan däremot förstå att Britt Sandström och Ulla Persson är oroade över att Västeråsalliansen genomför sin politik och sina vallöften.

Socialdemokraterna tycks vara mer intresserade av formfrågor än av sakfrågor. Minoritetens politiker har reducerats till föga

konstruktiva och framåtsyftande formaliastatister.

Socialdemokraterna har gått vilse i sin egen oppositionspolitik.

Lars Luttropp (m)

Karl-Erik Andersson (fp)

Mikael Vilbaste (mp)

Reidor Ljungh (kd)

Calle Björklund (c)

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Mer läsning

Annons