Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Alliansen: Minskad arbetslöshet måste prioriteras

Sverige ska vara ett land där det lönar sig att arbeta, där företagande främjas så att jobben blir fler och där välfärden finns till stöd då medborgarna behöver den.

Annons
Vårpropositionen. Det ska bli enklare att hyra ut privatägda bostäder.

I arbetet med att åstadkomma detta satsar regeringen på jobb, välfärd och konkurrenskraft. Regeringen har nu presenterat sin ekonomiska vårproposition där denna viljeriktning lägger grunden för arbetetmedhöstbudgeten.

Sverige står på en stadig grund för att kunna möta nedgången i ekonomin och säkra en uppgång när konjunkturen så sakta återhämtar sig. Detta tack vare att Sverige har genomfört bland de kraftigaste stimulansåtgärderna i EU samtidigt som de offentliga finanserna hela tiden har säkrats. Genom ordning och reda i offentliga finanser skapar vi trygghet för medborgarna när det stormar iomvärlden.

Sveriges öppna och exportinriktade ekonomi undgår inte att påverkas av de ekonomiska problemen i omvärlden. Mot bakgrund av detta har Sverige behov av goda säkerhetsmarginaler i de offentliga finanserna för att ha tillräckliga resurser för att kunna hantera en eventuell fördjupad kris.

Alliansregeringens utgångspunkt för politiken är tydlig: alla jobb behövs. Alla människor ska ges chans på arbetsmarknaden. Ingen ska lämnas utanför i passiva system utan tillgång till tydliga vägar tillbaka till jobb, så som skedde under socialdemokratiska regeringar.

Därför är målet för regeringens politik full sysselsättning. Mellan 2006 och 2011 har antalet sysselsatta ökat med drygt 200 000 människor, trots finans- och skuldkriser. Under samma period har utanförskapet minskat med drygt 200 000 personer. Åtgärder för att förhindra att arbetslösheten fastnar på höga nivåerharprioriterats.

Inriktningen för politiken i närtid är att hantera skuldkrisens effekter. Åtgärderna bör därför koncentreras på att motverka att arbetslösheten biter sig fast samt att förbättra ekonomins funktionssätt och stärka välfärden.

I arbetet med budgetpropositionen för 2013 lägger regeringen därför fokus på följande:

Medan övriga Europa tvingas till höjda skatter och omfattande besparingar som slår mot de svagaste kan vi i Sverige rikta vår uppmärksamhet mot det långsiktiga reformarbete som krävs för att stärka syssel-sättningen och trygga välfärd. Men stora utmaningar kvarstår. Grupper såsom unga, utrikes födda, långtidsarbetslösa och funktionsnedsatta har en svag förankring på arbetsmarknaden. Arbetet med att förbättra förutsättningarna för dessa människor att komma i arbete är därför prioriterat i alliansregeringens fortsatta reformpolitik. Så tar vi ansvar för Sverige. Så möter vi utmaningarna ienturbulenttid.

Anders Borg (M) Finansminister

Jessica Polfjärd (M) Riksdagsledamot

Solveig Zander (C) Riksdagsledamot

Roger Haddad (FP) Riksdagsledamot

Maria Lindelöf (KD) Oppositionsråd Västerås

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel
Annons