Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Almi: Kombinationen finansiering och rådgivning ger effekt

Annons

Det framförs ibland, bland annat på denna sida, åsikter om att offentliga medel inte ska användas till företagsrådgivning. Almi Företagspartner finansieras med skattemedel och har som uppgift att bidra till utvecklingen av små och medelstora företag.

Får skattebetalarna valuta för pengarna? Svaret är tveklöst ja! Jag vågar påstå att man på goda grunder kan hävda att de satsningar som görs via Almi är väl investerade pengar.

Årligen genomför SCB en så kallad effektmätning där man jämför utvecklingen i företag som fått stöd och hjälp av Almi med en kontrollgrupp av liknande företag som inte efterfrågat och fått stöd. Vid den senaste genomförda undersökningen, som bland annat mätt förändringarna mellan 2002 och 2007, visade det sig att omsättningen bland "Almi-företagen" ökat med 43 procent medan ökningen bland kontrollgruppens företag var 31 procent.

När det gäller förändringen av antal anställda var siffrorna + 15 procent mot kontrollgruppens + 4 procent.

Avkastningen vid slutet av mätperioden var för "ALMI-företagen" 6,2 procent mot 4,9 procent för kontrollgruppen.

Siffrorna talar sitt tydliga språk - de företag som får hjälp av ALMI utvecklas bättre!

Vad är det som gör att ALMI med relativt begränsade medel kan bidra till positiva förändringar i företag? Jag tror att hemlig

heten ligger i så kallade synergieffekter på två plan.

För det första:

Almi har tillgång till tre viktiga komponenter som samverkar positivt:

Pengar för utlåning, där ALMI har lägre krav på säkerheter än bankerna.

Finansieringskompetens

Affärsutvecklingskompetens

Genom att kombinera dessa komponenter individuellt för respektive kund kan Almi ge stöd som anpassas till de aktuella

behoven. Många gånger är rådgivningen viktigare än finansieringen och ibland rådgivning det enda som behövs.

För det andra:

Almi arbetar mot tre målgrupper samtidigt:

Nyföretagare

Innovatörer

Etablerade företag

Varje målgrupp har sina specifika problem, men det är samtidigt många frågeställningar som är lika. Det finns vidare en hel del att lära mellan målgrupperna. Genom att arbeta med samtliga målgrupper har ALMI skaffat sig en mycket bred kompetens som kommer samtliga målgrupper till del.

Samordningseffekterna genom vårt sätt att jobba ger en mycket god utväxling på de skattepengar som investeras i Almi och vi som jobbar inom Almi känner en härlig tillfredsställelse att få bidra till att företagare lyckas!

Torbjörn Henningson

vd, Almi Företagspartner

Västmanland AB

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Mer läsning

Annons