Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Amanda Agestav (KD): Fel med bolånetak

Annons

Jag är starkt för en representativ demokrati där alla delar av landet finns representerade i Sveriges riksdag. Den senaste tiden är det många förslag som utgår ifrån ett snävt Stockholms/storstadsperspektiv och inte för hur det slår mot oss som inte bor, lever och verkar där.

Finansinspektionen är det senaste i raden av sådana beslut. I dagarna har den beslutat om ett bolånetak på 85 procent av bostadens värde.

Ett bolånetak i den utformning som Finansinspektionen beslutat om försvårar ungas möjlighet till inträde på bostadsmarknaden. Det minskar rörligheten på bostadsmarknaden och riskerar prisdumpningar som får stora konsekvenser för oss som inte bor i Stockholm.

Att regeringen applåderar detta är för mig som blivande ekonom obegripligt. Tunga remissinstanser såsom Riksgälden, Bankföreningen, Mäklarsamfundet, och LO har varit negativa mot förslaget som nu är ett beslut.

Min bestämda uppfattning är att politiker skall lägga sig så lite som möjligt i bostadsmarknaden. Politikens uppgift är att se till att det finns en blandad bebyggelse och att det finns möjlighet till rotation på bostadsmarknaden så att inte unga människor cementeras utanför eller är hänvisade enbart till hyresrätter.

I övrigt så klarar marknaden, säljare, köpare, banker och finansinstitut av det själva. Här behöver inte politiker vara inne och peta och detaljreglera. Finansinspektionen cementerar däremot unga i hyresrätter.

Jag minns med fasa i början på 1990 talet när bostadsbubblan sprack. När politikerna ändrade villkoren för marknaden över en natt. Det som skedde då drabbade enskilda människor oerhört svårt. Många fick lämna hus och hem. Tvingades sälja bostäder till underpriser och vissa sitter än i dag och betalar på lån från den tiden. Jag vill inte ha en liknande situation igen.

Kristdemokraterna har initierat debatten om politikens villkor och politikens uppgift. Politikens uppgift är i första hand inte att styra människor utan att stötta människor.

Finansinspektionens förslag skapar en ny marknad för våra nordiska grannländers banker och finansinstitut. Övriga nordiska länder har en bolånegräns på 90 procent av bostadens värde.

Hur skall Svenska bolåneinstitut kunna konkurrera på samma villkor? Jag undrar om frågan har prövats utifrån EU´s konkurrenslagstiftning?

Ett bolånetak på 85 procent slår också hårt mot par som separerar och har behov av att skaffa nya bostäder. Förutsättningarna förändras kraftigt.

Finansinspektionen anger som skäl konsumentskydd. På vilket sätt skyddas konsumenterna av detta? Det är väl den totala lånebilden som är intressant när vi talar om konsumentskydd?

För att stabilisera och minska den totala lånebilden så borde det vara en bättre och mer framkomlig väg att kräva amortering vid bostadslån. Det minskar den totala lånebilden hos konsumenten.

Finansinspektionens svar på den kritik som framförts visar att de inte tar oron på allvar. De säger angående ungdomar att alla ungdomar behöver inte bo i centrala Stockholm.

Min kritik handlar inte om att unga skall ha möjlighet att bo centralt i Stockholm. Jag vill att unga människor här i Västerås skall ha möjlighet att kunna köpa sin egen bostad, oavsett vilken stadsdel den ligger i.

Vi måste underlätta inträdet för unga att kunna göra en bostadskarriär. Det är bra för den enskilde och det är bra för Sverige.

Vi behöver inte ett 85 procents bolånetak i Sverige.

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel
Annons