Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Anders Jansson: Vem bygger miljonprogram 2018?

Annons

Fel att bygga 550 nya hyresrätter i Hammarby

Höghusen från 1960-talet med brunröd fasad är i ursprungsskick och byggda i en tidstypisk stil.

Bostadsföretagen Ikano och Wilhelm vill bygga 550 nya hyresrätter i området mellan Bygatan, Sigfrid Edströms gata och Liegatan på Hammarby stadsdel. Enligt detaljplanen så blir det många 5, 9, 10 och 16 våningshus. Detta innebär nästan en fördubbling av invånarantalet på detta lilla område.

Det blir mellan 1000 till 2000 nya invånare. Men inga nya skolor är med i detaljplanen. I dag är både St Gertrudskolan och Nybyggeskolan fullbelagda och kan inte ta emot fler elever.

Var ska de nya skolbarnen gå i skolan? Ingen fritidsgård är heller planerad. Dessutom bygger man på de befintliga parkeringarna. Var ska de nya boende parkera sina bilar eller har de inte rätt att äga en bil?

Men den kanske viktigaste frågan är vad denna byggnation gör med den sociala hållbarheten?

Men den kanske viktigaste frågan är vad denna byggnation gör med den sociala hållbarheten?

Boverket pekar på fem återkommande teman när det gäller socialt hållbar stadsutveckling:

• Betydelsen av helhetssyn att kombinera fysiska och sociala åtgärder

Vilka kommer att flytta in till dessa hyreslägenheter till ett område som i dag inte har det bästa ryktet? Jo de som inte har möjlighet att välja. Det kommer i framtiden att krävas mycket sociala åtgärder för att hålla säkerheten och ordningen på Hammarby.

• Variation som mål: i funktioner, boendeformer och gestaltning.

I ett område som i dag är lummigt och grönt med ett bra mellanrum mellan husen kommer man att smälla upp flera liknande hus för att förmörka och förtäta området. Endast hyresrätter i höghus skapar ingen variation. Man tar inte hänsyn till funktioner så som en väl fungerande skola i närmiljön.

• Skapa samband: att länka samman olika delar av staden.

Hur ska vi kunna skapa samband och länka samman staden när man med detta bygge skapar en större segregation?

Vi behöver mångfald och integration för att länka samman staden inte som med detta bygge skapa segregation och utanförskap. Vi vill höja Hammarbys status och verka för integrering. Bygg för föreningslivet i stadsdelen.

•. Betydelsen av identitet: både i betydelsen identifieringen med ”sitt bostadsområde” och området utåtriktade identitet i staden eller landet.

Denna del av Hammarby har redan i dag sämre rykte och inte blir det bättre av att förtäta, förmörka och tränga ihop ännu fler människor på området. Vi vill vara stolta över vår stadsdel och ha en levande och trygg boendemiljö.

• Vikten av inflytande och samverkan: att områdesförnyelse ska utgå från dem som bor i området och genomföras i samverkan mellan berörda aktörer.

Informationen om den planerade byggnationen på Hammarby kom invånarna till kännedom alldeles för sent. Bland annat fick jag information om byggnationen och samrådsmötet endast en vecka innan samrådsmötet skulle äga rum.

Därmed totalt endast två veckor på mig att komma in med synpunkter på planbeskrivningen. Planeringen för detta område har pågått i Västerås stad sedan 2016. Den information som har gått ut till de boende i de berörda kvarteren har endast gått ut på svenska. I området bor det många olika nationaliteter och det ska informeras på fler språk så alla kan ta del och förstå informationen.

Det är klart att Hammarby behöver en uppfräschning. Ett riktigt centrum med vårdcentral, bibliotek, affärer och restauranger. En samlingspunkt för invånarna. Att bygga en lokal för föreningsliv så som Friskis & Svettis vore ett lyft för stadsdelen. En sådan förening skulle locka människor från alla stadsdelar och samhällsklasser till Hammarby. En sundare utveckling än att bygga 550 nya hyresrätter på ett redan trångt område.

En sundare utveckling än att bygga 550 nya hyresrätter på ett redan trångt område.

Detta är ett av Västerås största och mest betydelsefulla byggprojekt. Ett sådant stort byggprojekt ska därför få högsta prioritet och tas upp i kommunfullmäktige. Som planen ser ut i dag så är detta inget hållbart projekt. Endast ett projekt för att ge bostadsbolagen mer pengar och invånarna en otryggare boendemiljö. Vem bygger miljonprogram år 2018?

Anders Jansson

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Mer läsning

Annons