Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Anders Jelin: Bind skogsnäringen vid skampålen för avverkningen

Annons
Avverkning i skottglugg. Skogsnäringen får kritik för att förstöra naturen och lämna efter sig plantager.

Skogsnäringen tänker hugga allt som står utanför reservaten. Dess framfart är kantad av lögner och svek. Påståenden och löften om naturvård saknar trovärdighet. Skogsnäringen utraderar med kallt blod den svenska skogsnaturen.

Träden var grova och långa när skogsnäringen för 150 år sedan upptäckte att man kunde tjäna pengar på dem. Spåren efter de första avverkningarna kan fortfarande ses som stubbar av jättetallar. Innan de avverkades hade de stått där i cirka 300 år.

Skogsnäringen lade beslag på Sveriges vanligaste naturtyp och sålde den för egen räkning. Vi ser nu att den tänker utradera urskog och naturskog och helt ersätta dem med plantager. Träden i plantagerna får aldrig åldras. De avverkas som barn, vid 65 – 100 års ålder. De kunde ha blivit fem gånger så gamla om de hade fått leva.

Skogsnäringen har länge kritiserats och tvingats att ta viss hänsyn till skogsnaturen. Genom lag och genom certifiering har den motvilligt lämnat enstaka stammar och ett antal små sammanhängande skogspartier. Dessa eftergifter är otillräckliga. Ofta innehåller de mycket lite virke och har lågt värde för den biologiska mångfalden.

När ordern från fabriken kommer ”hämtar man hem hänsynen”, och avverkar träd som av naturhänsyn sparades vid den föregående avverkningen. Näringen kastar lystna blickar även på reservaten, som den påstår får högre naturvärden genom att viss del av deras virke tas ut.

Näringen avskyr naturvård om den minskar möjligheterna att ta ut säljbart virke.

Vinsterna från denna hundrafemtioåriga smutsiga hantering har hela tiden mest gått till ägarna. Svenska folket har fått en liten del genom beskattning av bolagen. De anställda har fått lön. Några chefer har blivit rika, men inte majoriteten av de anställda. Aktieägarna har inte gjort några lysande affärer, men i stort sett behållit och något ökat sitt kapital.

Näringen har snart avskogat hela landet och ersatt skogen med plantager som är vedervärdiga för människor, obeboeliga för hålbyggare, fattiga på sådant virke som specialiserade insekter, svampar, lavar och mossor behöver. Näringen har fått sin vilja igenom. Den har snart utrotat det ekosystem som var det viktigaste vi hade.

Näringen har härjat, och härjar, fritt på mer än hälften av Sveriges yta, och avverkningen av de sista resterna accelererar om man mäter den i procent av kvarvarande äldre skog.

Det näringen lämnar efter sig är plantager som ingen annan har glädje av än näringen själv. Skogs-näringen bidrar med tre procent till bruttonationalprodukten. Berättigar det till att få förstöra naturen på mer än hälften av Sveriges yta? Endast ett par procent kommer undan, de skogar som är satta i reservat. Anders Delin

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel
Annons