Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Är det skolan eller byggbolagen som ska komma först?

Annons
Ska Fridnässkolan byggas ut till en stor skola?Foto: Staffan Bjerstedt

Under devisen ”skolan först” har kommunfullmäktige tagit ett beslut om att alla styrelser och nämnder ska hjälpas åt för att komma till rätta med Västerås stadigt sjunkande skolresultat. I VLT den 7/6 skrev nuvarande majoritet (S, MP, C, KD) om detta angelägna område. Av artikeln framgår att det är en bred satsning som även omfattar frågor så som att säkra skolvägar och att skolan ska prioriteras först i planeringen av nya bostadsområden.

Allt detta låter ju väldigt bra, men hur omsätter ni det i praktisk handling? Skolfrågan har varit eftersatt under de två senaste mandatperioderna. Det är brist på skolplatser, många skolor är fulla och på flera håll saknas det lösningar för att komma till rätta med situationen. Detta i kombination med den aggressiva förtätningspolitik som bedrivs skapar en minst sagt bekymmersam situation. Inom flera områden som till exempel Hammarby, Skallberget, Oxbacken och Stallhagen finns inga färdiga lösningar för var de barn som flyttar in i nybyggnationerna ska gå i skolan.

I området kring Oxbackens centrum planeras cirka 500 nya lägenheter. När majoriteten nyligen fick frågan på byggnadsnämnden om skolfrågan är löst för detta området så blev svaret nej. Trots att alla skolor i området är fulla så går man vidare med dessa stora förtätningsprojekt. Ett rimligt antagande är att detta förklarar varför majoriteten nu säger att de vill bygga ut Fridnässkolan till en så stor skola som möjligt.

Trots att alla skolor i området är fulla så går man vidare med dessa stora förtätningsprojekt.

Utredningar visar att de hinder för en utbyggnad som man tidigare framfört visst går att hantera. Stora Fridnäs går att tillgänglighetanpassa och det finns lösningar för både bullerfrågan och säkerhetsavståndet till järnvägen. En nöt som är kvar att knäcka är hur man får till en tillräckligt stor utemiljö för en skola med cirka 300 elever. Man pratar om att tillgodoräkna den närliggande Stallhagsparken för att få till en tillräckligt stor yta. Så gör man till exempel vid Mälarparksskolan med den stora skillnaden att den skolan kommer att ligga i direkt anslutning till Mälarparken. På Fridnäs kommer skolan att vara avskild från Stallhagsparken både av bilvägar och av ett nytt bostadsområde. Det blir alltså en yta som kan räknas med i teorin men som knappast är en yta som barnen i praktiken kommer att kunna nyttja under en vanlig rast.

Men som tur är så finns det ett alternativ som skulle kunna ge en helt fantastisk lösning för skolan! På Fridnäs planeras en byggnation av ett nytt bostadsområde. Västerås stad äger fortfarande 4 000 m2 av den mark som planeras att bebyggas och denna mark ligger i direkt anslutning till Fridnässkolan. Enligt byggbolagets förslag är det cirka 20 lägenheter som planeras på denna kommunala mark. Men är det verkligen rätt att prioritera ett fåtal lägenheter framför en bra skollösning i nuvarande situation? I den ena vågskålen finns skolan och 300 barns behov av en bra utemiljö. I den andra finns AB Arvid Svensson och Håkan Kadesjö som vill bygga ett litet antal lyxlägenheter. Det borde väl inte vara särskilt svårt att avgöra vilket av alternativen som är det bästa sättet att nyttja kommunal mark? Det enda rimliga är att marken används till att uppfylla skolans behov av gymnastiksal, bollplan och skolgård samt till områdets behov av idrottsmark.

Det enda rimliga är att marken används till att uppfylla skolans behov av gymnastiksal, bollplan och skolgård samt till områdets behov av idrottsmark.

Så Anders Teljebäck (S), Johannes Wretljung Persson (MP), Vicki Skure Eriksson (C), Lars Kallsäby (C) och Amanda Agestav (KD) är ni villiga att ta de beslut som krävs för en långsiktigt hållbar lösning för skolan? Är det skolan eller byggbolagen som i realiteten kommer först?

Anna Nordanberg

Lotta Magnergård

Nina Löfgren

Jonas Selmeryd

  

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel
Annons