Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Åsa Westlund (s): 2008 ett händelserikt miljöår

Annons

Klimatfrågan står äntligen överst på EU:s agenda. Redan idag kan vi se klimatförändringarnas effekter runt omkring. Även högerpolitiker som statsminister Fredrik Reinfeldt och EU-kommissionens ordförande José Manuel Barroso har nu insett att EU måste agera.

EU-kommissionen har lagt fram ett stort klimat- och energipaket. Det utgår ifrån att EU ska minska sina utsläpp av koldioxidutsläpp med 20 procent till år 2020 jämfört med 1990. I klimatpaketet ingår lagförslag om att öka andelen förnyelsebar energi, en översyn av EU:s utsläppshandel, fördelning av utsläppsminskningar mellan de olika EU-länderna och reglering av koldioxidlagring i bergrum.

EU har en central roll för att få fram ett nytt internationellt klimatavtal. Om EU vågar gå före i att minska sina klimatutsläpp kommer EU:s gröna makt på världsarenan stärkas. EU kan visa stora länder som USA och Japan att en tuff klimatpolitik är förenlig med hög ekonomiskt tillväxt. Därför borde EU redan nu planera och vidta åtgärder för att minska sina utsläpp med 30 procent.

Det är vad EU sagt att man ska göra om en internationell överenskommelse kan nås.

Att minska klimatutsläppen ställer nya krav på oss alla. Eftersom transporterna står för en stor andel av utsläppen är det särskilt viktigt att minska utsläppen från denna sektor. Koldioxidutsläppen från bilar måste minska och de snabbt ökande utsläppen från flyget måste begränsas. Därför kommer EU-parlamentet och EU:s ministerråd under året besluta om nya utsläppskrav för bilar och om att inkludera flyget i EU:s utsläppshandel.

De här två förslagen har väckt stor debatt i EU-parlamentet. Moderaterna har dessvärre valt att se till kortsiktiga industriintressen och har velat senarelägga och försvaga både koldioxidkraven på bilindustrin och införandet av flyget i EU:s utsläppshandel.

Godstransporterna står självklart för en mycket stor andel av transporternas koldioxidutsläpp. Därför är vi förvånade över att kommissionen inte krävt att lastbilars koldioxidutsläpp ska minska. Detta kommer vi att återkomma till när EU-parlamentet under året ska besluta om nya regler för utsläpp för tunga fordon. Ett beslut som också kommer vara avgörande för hur ren luft vi ska ha.

Ytterligare en miljöfråga med stor betydelse för människors hälsa är kemikalier. Den nya europeiska kemikalielagstiftning som vi drivit på har nu trätt i kraft. Det kommer successivt att öka våra kunskaper om kemikalier och leda till att farliga kemikalier fasas ut. Under innevarande år kommer nya krav på vad till exempel leksaker, kosmetika, tvål och tandkräm ska få innehålla.

2008 är ett händelserikt och avgörande år för EU:s klimat- och miljöarbete. Det är vår förhoppning att den politiska högern nu inte bara i ord utan också i handling visar att den insett vilka stora klimat- och miljöutmaningar vi står inför. Om de inte gör det blir det upp till väljarna att i valet till Europaparlamentet 2009 rösta för en ambitiösare miljö- och klimatpolitik.

Åsa Westlund

EU-parlamentariker

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Mer läsning

Annons