Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Återskapa forsmiljön i Hallstahammar

Annons

Kraftbolaget Mälarenergi har hos miljödomstolen ansökt om att få riva två av sina gamla kraftverksdammar i Kol-bäcksån i Hallstahammar. Dammanläggningarna behövs inte längre då de små kraftverken som betjänades av dammarna inte längre är i drift. De två dammarna ligger vid Bruksfallet och Bultfallet nedströms Trångfors.

Vi som jobbar inom naturvården ser enbart positivt på att de förfulande dammanläggningarna rivs bort och att det vatten, som enligt vattendom släpps förbi vid Trångfors damm får återgå i sin gamla strömfåra. Från kulturminnesvården har framförts betänkligheter om att rivningarna skulle komma att beröva Hallstahammar en del av sin moderna samtidshistoria. För att motverka detta är sökanden beredd att låta gamla fundament i huggen sten få stå kvar i det strömmande vattnet samt att inte riva den vackra kraftstationsbyggnaden vid Bultfallet.

Att nuvarande spegeldammar försvinner och ersätts av strömvatten är en estetisk förändring som det finns olika uppfattningar om. Från naturvårdshåll vill vi betona att ett strömmande vatten har mycket mer att ge av biologisk mångfald än ett stillastående vatten. Sjöar och dammar har vi mycket gott om i Sverige medan andelen strömmande vatten successivt har reducerats kraftigt under 1900-talet.

Vattenkraftsutbyggnaden har tagit sin tribut och därför är det glädjande att som "älvräddare" nu se att kraftbolaget Mälarenergi vill ge naturen en chans att återhämta sig om än i liten skala. En stor del av åns vatten kommer nämligen under överskådlig tid att ledas förbi de båda strömsträckorna genom Hallstahammars nya kraftverk som togs i drift 1990. På sidan om kraftverket leds ändå så mycket vatten att en levande forsmiljö har kunnat bibehållas i Trångforsen. Med rivning av de bägge dammarna skulle denna levande och sammanhängande strömsträcka tredubblas!

Vid ett studiebesök i Norrtälje häromdagen hade jag tillfälle att få se hur väl en strömsträcka kunnat återskapas i Norrtäljeån, som rinner genom staden. Här vandrar stora öringar upp i den lilla ån, växtlighet har etablerats på ett par år och invånare jag talade med var enbart positiva till rivningen av de två kraftverksdammarna som funnits där.

För Hallstahammars del kan vi enligt konsultföretaget Swed-power, som tagit fram förslag om restaureringen både i Norrtälje och i Hallstahammar, utveckla fiskbestånden i den föreslagna strömsträckan genom inplantering av fisk som kan bli stationär. I förlängningen kanske man kan skapa möjligheter att få fisk att vandra hit upp från Mälaren.

Vi får inte försitta denna unika chans till återskapande av strömvatten i Kolbäcksån.

Per Wernberg

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Mer läsning

Annons