Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Åtta rödgröna punkter för fler bostäder

Annons

Västerås växer så att det knakar! Den beräknade inflyttningen på maximalt 800 invånare har överträffats med råge, vi välkomnade gladeligen drygt 1800 nya västeråsare till vår stad under 2013.

Många vill bo i vår stad och det förstår vi. Det byggs också många nya bostäder i Västerås och det är vi rödgröna glada för men vi är inte nöjda. Vi vill mer.

Det senaste decenniet har nyproduktionen av bostäder inte hållit jämna steg med befolkningsökningen, detta trots att det finns både mark att bygga på och trots att Västerås stads beredskap med planer är god. Vi ser också en växande obalans mellan olika boendeformer.

Denna obalans leder till problem för företag att rekrytera nya medarbetare, till ökade svårigheter för ungdomar, för de västeråsare som saknar ett hem, för västeråsare som har sociala behov och för flyktingmottagandet. Vi har därför tagit fram åtta punkter för ett ökat bostadsbyggande i Västerås.

Vi uppdrar nu till våra tjänstemän att:

• Återkomma med förslag till tydliga ägar-direktiv som, efter beslut av kommunfullmäktige, ger Bostads AB Mimer i uppdrag att genomföra en nyproduktion av cirka 1 000 hyresrätter under åren 2015–2019.

• Det ska i förslaget till ägardirektiv till Bostads AB Mimer tydligt framgå att 5 procent av Mimers nyproduktion ska säkerställas för sociala ändamål med bostadsintegrering.

• Utreda förutsättningar för att bilda ett parkeringsbolag för av staden ägda boendeparkeringar.

• Ansvara för att kommunal mark som tilldelats ett byggföretag för bostadsbyggande kommer i gång enligt avtal. Sker inget igångsättande inom två år från att marken tilldelats byggföretaget ska mark-tilldelningen återtas och tilldelas annat byggbolag.

• Tydliggöra att upplåtelse av tomträtter för byggnation av hyresrätter ska vara integrerat på kvartersnivå vid avtalsskrivning.

• Utreda hur avgälder för tomträtter som upplåts för byggande av hyresrätter kan användas offensivt som instrument för att stimulera till ökat byggande av hyresrätter.

• Presentera för kommunstyrelsen under 2014 hur den totala byggnationen inklusive Mimers byggnation kan nå upp till minst 4 000 bostäder under åren 2015 – 2019.

• Ta fram förslag till skrivelse till berörda statliga organ om behovet av statliga stimulanser i nivå med ROT-avdraget för privatpersoner för ROT-åtgärder i hyresrättshus.

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Mer läsning

Annons