Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Avdragsrätt för alla eller inga bostäder

Annons

Förutsättningarna behöver förbättras för att bygga flera hyresrätter, som behövs för en fungerande bostadsmarknad. Det behövs en bostadspolitisk inriktning som inte bara håller över enstaka politiska mandatperioder utan mot en långsiktig inriktning till en sund bostadsmarknad på marknadsekonomisk grund.

Hyresgäster bör ges en avdragsrätt för en del av hyran, till exempel 50 procent, som skall betraktas som kapitalkostnad och därmed likställas med förhållandena för konsumenter av bostadsrätter och egnahem.

Jag är medveten om att det här förslaget innebär en ansträngning av stats-finanserna i storleksordning 14 – 16 miljarder kronor per år. Dock borde dynamiska effekter, med ökad konsumtion av andra varor och tjänster, kompensera en del av statens direkta kostnaderna för reformen.

Kostnaden för staten blir också mindre år från år tack vare nedtrappningen som jag kommer till i nästa del av mitt reformförslag och vänder då till ett rejält överskott.

Jag föreslår att skatte-reduktionen för räntor och del av hyran successivt trappas av med en procentenhet per år. Det innebär att alla skattesubventioner för boende och privat konsumtion helt har upphört efter 30 år. Jag är medveten om att tids- perspektivet är enormt men tror att det behövs för att ge oss konsumenter en rimlig tid för anpassning.

Den här fundamentala kursändringen kommer troligtvis att påverka oss konsumenter ganska omedelbart när det gäller både förmågan och viljan att driva på pris-utvecklingen för både nya och begagnade bostäder. En effekt borde rimligtvis bli att kostnaden för produktion av bostäder pressas nedåt.

En ytterligare effekt kan också bli att vår relativa överkonsumtion av bostäder, dels beroende på tidigare subventioneringssystem och dels effekten av skattereduktionen för räntekostnader, också blir mera anpassad till en internationell nivå.

Reformen borde dessutom påverka den oroande utvecklingen av en ökad skuldsättning redan på kort sikt. I ett längre perspektiv är det också troligt att både räntenivån och inflationen, i de delar som påverkas av vår nationella ekonomi, kan hållas på en fortsatt sund och hanterbar nivå.

Jag menar att förslaget att reformera reglerna om avdragsrätt för kapitalkostnader måste ske med en bred politisk förankring som garanterar en nödvändig långsiktighet. Att reformen successivt leder till en naturlig balans på bostadsmarknaden och att såväl hyreslagens regelverk om hyrans storlek kan avvecklas och att också det kollektiva förhandlings- systemet kan ersättas med ett naturligare avtalssystem där hyresvärd och hyresgäst kommer överens om på vilket sätt hyran skall sättas och justeras över tid.

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Mer läsning

Annons