Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Avskaffa filmcensuren

Annons

Levande bilder utövar ett så starkt intryck att värderingar och åsikter ?inpräglas i de ungas sinne? att de måste förhandsgranskas, censureras. Det menade riksdagen och inrättade därför 1911 filmcensuren. Biografbyrån fick i uppdrag att granska alla filmer innan de fick gå upp på biograferna. Censorernas saxar har de senaste åren vilat när det gäller vuxenfilmer men genom åren har klippen blivit många.

Men trots biografbyråns vidsynthet i dag är den en levande fossil som bör avskaffas. Den har inget i ett upplyst samhälle att göra och med en annan ledning kanske saxarna kommer fram igen. Därmed inte sagt att vad som helst ska få visas men för filmer som visas offentligt ska samma regler gälla som för tidningar och etermedierna. Det är först i efterhand när en film visats som den ska kunna åtalas. Förhandscensuren avskaffades på alla andra områden 1766.

Precis som när det gäller biografilmen är tv ett starkt uttrycksmedel. Det kan sätta sinnen i brand och få oss att göra saker som vi annars skulle låtit bli. Och precis som när det gäller filmen har staten därför kringgärdat radio och tv med starkare restriktioner än för tryckta medier. En radio och tv-kanal har och ska ta hänsyn till yttrandefrihetsgrundlagen. Den ger en vid frihet att sända i stort sett vad som helst. Och endast en jury ska kunna pröva om det som sänts varit brottsligt. Tanken är att ett genomsnitt av befolkningen ska avgöra vad som är olagligt. En friande jurydom kan inte överklagas.

Men utöver grundlagen finns också Granskningsnämnden för radio och tv. För de flesta en okänd storhet som bara gör sig påmind någon halvminut när en tv kanal fällts och måste läsa upp nämndens beslut. Nämnden ska inte bara se till att bolagen lever upp till radio- och tv-lagen utan också att de följer sändningstillstånden som staten beviljar. I sändningstillstånden heter det bland annat att programmen ska vara opartiska och sakliga. Nämndens beslut blir ibland rent patetiska när en programledare yttrat något som kan tolkas som en egen värdering och därmed bryter mot kravet på opartiskhet. Anser nämnden som består av höga jurister och allmänt betrodda medborgare att någon brutit mot tillståndet kan den fatta beslut som måste läsas upp i kommande program. Enligt den förra regeringen en otillräcklig reprimand mot den som upprepade gånger bryter mot tillståndet och tillsatte därför en utredning med uppdrag att hitta skarpare regler och kännbarare påföljder.

I somras presenterade utredningen sitt slutbetänkande. Enligt förslaget ska sändningstillstånden, som är en överenskommelse mellan bolagen och staten, upphöjas till lag. Därutöver innehåller förslaget en skärpning av lagen. I dag är det förbjudet för programföretagen att sända våld och pornografi på tider när barn kan tänkas titta på tv. Den regeln vill utredningen komplettera med att programföretagen generellt ska visa ?återhållsamhet? när det gäller våld och sex. Den som bryter mot regeln ska kunna dömas att betala ett vite.

Visst har etermedierna ett starkt genomslag och visst ska radio och tv visa hänsyn till enskilda individer och människovärdet. Men det ska ske inom ramen för gällande grundlag och genom att etermedierna tillämpar de pressetiska regler som gäller för dagspressen. Medierna bör diskutera bristerna i självsaneringen och hur den ska organiseras. Sveriges blivande justitieminister bör avskaffa biografbyrån, avvisa utredningen förslag om skärpning av lagen och se över Granskningsnämndens uppgifter i dag.

Nils Funcke

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Mer läsning

Annons