Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Avskaffa fribeloppsgränsen för studenter

Annons

Idag läser mer än 340 000 svenskar på landets högskolor och universitet. Det är en fördubbling av utbildningsplatser under de senaste 15 åren. Orsaken är att politiker såväl som näringslivet har förstått att utbildning leder till tillväxt och jobb. En större massa utbildade med hög kompetens hjälper till att utveckla Sverige i snabbare takt och stärka vårt lands position i EU och världen. Det är just inom de kvalificerade jobben som vi har en chans att ligga före och konkurrera med låglöneländerna.

Hur kommer det sig då att 70000 av de arbetslösa är akademiker? Det finns de som menar att svenskarna är överutbildade, eftersom allt färre svenskar jobbar med det som de är utbildade för. Men låt oss bredda perspektivet något innan vi drar några slutsatser. Sverige har idag en massarbetslöshet på 1930-talsnivå där den egentliga arbetslösheten ligger på 20?25 procent. Bristen på jobb drabbar såväl outbildade som akademiker.

Det verkliga problemet handlar inte om att vi är överutbildade, utan om att vi har en regering som inte lyckas skapa riktiga jobb och som hindrar en positiv arbetsmarknadsutveckling genom dåliga förutsättningar för nyföretagande och arbete. Dess-utom har vi en regering som inte förstår att ta vara på sin investering av utbildade människors initiativkraft och ambitioner. Något som bekräftas av färska siffror från Nutek som visar att nyföretagandet i Sverige minskar drastiskt och just nu befinner vi oss i bottenligan jämfört med våra europeiska grannar.

Utbildningar tar tid och för att försörja sig måste studenten ta lån, vilket vanligtvis sker via Sveriges centrala studiestödnämnd; CSN. Ett av lånevill-koren är att man bara får arbeta till en viss grad vid sidan av sina studier. Annars förlorar studenten både bidrag och lån. Detta innebär att de flesta studenter i Sverige försöker begränsa sin inkomst så att de hamnar inom ramen för det lågt satta så kallade fribeloppet.

Därmed finns det en uppenbar risk att studenten måste tacka nej till arbete och inte får den arbetslivserfarenhet och det kontaktnät som är nödvändigt för att få jobb efter avslutade studier. Det finns också en risk att studenten väljer ett svartjobb, vilket varken gynnar den enskilde eller samhället på långt sikt.

I en verklighet där 70000 akademiker är arbetslösa, där var femte student inte har råd att betala sina skulder, där var tionde studielån går så långt som till kronofogdemyndigheten och där många studenter tvingas ta socialbidrag under sommarmånaderna, är det nödvändigt att villkoren för studenterna förändras.

Vi kräver att regeringen verkar för att ta bort det tak som satts för inkomster vid sidan av studier och istället låter dagens studenter tillskansa sig den erfarenhet och ekonomiska trygghet som ett extra arbete innebär. Vi vet att studenter med arbetslivserfarenhet har en större tro på sig själva, är mer motiverade och har lättare att få eller skaffa jobb efter avslutade studier, inte minst för att de redan har kontakter med flera arbetsgivare och att arbetsgivarna vet vad de får.

Ett avskaffande av fribeloppsgränsen kommer att vara till allas gagn. Istället för att bli bidragsberoende kommer studenterna att öka sina möjlig-heter att få kvalificerade jobb, betala tillbaka sina lån, få högre löner och bli skattebetalare. Dessutom kommer de att bidra till Sveriges tillväxt och vår gemensamma framtid. Det blir en vinst för alla.

Johan Skarborg

VD Academic Work,

Sveriges största bemanningsföretag

för högskolestudenter

Torsten Lindström

Riksdagsledamot och högskolepolitisk talesman för Kristdemokraterna

Peter Danielsson

Riksdagsledamot (m), Utbildningsutskottet

Ulf Nilsson

Riksdagsledamot (fp) 2:e vice ordförande,

Utbildningsutskottet

Ana Maria Narti

Riksdagsledamot (fp),

Utbildningsutskottet

och styrelseordförande

för stiftelsen Kunskapsforum

Johan Forsell

Förbundsordförande,

Moderata Ungdomsförbundet

Fredrik Malm

Förbundsordförande,

Liberala Ungdomsförbundet

Fredrik Federley

Förbundsordförande,

Centerpartiets Ungdomsförbund

Ella Bohlin

Förbundsordförande,

Kristdemokratiska Ungdomsförbundet

Ludvig Larsson

Ordförande, SacoStudentråd

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Mer läsning

Annons