Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Barnmorskor: Erfarenhet och kunskap måste värderas högre

På Landstinget Västmanlands hemsida finns en bild av ett nyfött barn som ligger hud mot hud på bröstet hos sin mamma. En fin bild som symbol för landstingets olika verksamheter.

Annons

Klinikchefen på Kvinnokliniken, Per Rymark, brukar berömma personalen då just Kvinnokliniken i Västerås har goda nyckeltal. Nyckeltal är ett jämförelsetal som gör det möjligt att utifrån olika variabler, som för vårdens del kan handla om väntetider, vårdtider, antalet förlossningar per barnmorska etcetera, jämföra vård i olika landsting eller resultat från ett år till ett annat. Kvinnokliniken i Västerås ligger nationellt sett bra till. Den vård som bedrivs här är i jämförelse billig. Många personer är involverade, barnmorskans roll är central.

Barnmorskan har ett brett arbetsfält med kvinnors hälsa genom livet i fokus. Hon eller han arbetar självständigt med eget ansvar för den normala graviditeten, födandet och eftervården, med preventivmedelsförskrivning, sexualitet och samlevnadsfrågor, gynekologiska hälsokontroller samt den äldre kvinnan. Fördjupningsområden är ultraljudsdiagnostik, ungdomsgynekologi, sexologi och kvinnohälsa. Barnmorskor, ambulansförare och läkare under utbildning handleds av barnmorskor. Högskoleutbildningen till barnmorska tar totalt 4,5 år och ger dubbla legitimationer, dels som sjuksköterska, och dels som barnmorska.

Då löner diskuteras får vi barnmorskor ofta höra att det inte finns pengar. Monica Berglund, landstingsdirektör sedan i våras, klargjorde på ett tidigt stadium sin ståndpunkt: Era problem med löneutveckling beror bland annat på att ni är så många. Lena Tell, personaldirektör, förefaller att med järnhand styra över kassan, åtminstone då det handlar om att betala lön till barnmorskor, sjuksköterskor och biomedicinska analytiker. Tomas Högström, landstingsstyrelsens ordförande, väljer oftast att uttrycka sig i så allmänna eller kryptiska ordalag att ingen förstår vad han egentligen menar.

Vad gäller våra chefer upplevde vi under våren ett starkt stöd. Just nu förefaller de tämligen uppgivna inför hela situationen.

Vi är djupt oroade. Rådande lönepolitik, med en i det närmaste obefintlig lönemässig värdering av specialistutbildning samt yrkeserfarenhet, riskerar att urholka såväl vården för blivande föräldrar och deras barn som vården för kvinnor i olika åldrar inom Landstinget Västmanland. Att landstingen i Sörmland och Uppland i dagsläget betalar 4000-5000 kronor mer per månad till barnmorskor ger en tydlig signal om att det nu börjar bli skarpt läge. Att pendla till Stockholm kan för vissa innebära att lönen höjs med 8000-10000 kronor. Att man i Norge värdesätter svenska barnmorskor och att alltfler lockas av arbete där är väl känt.

I och med årets centrala avtal mellan Vårdförbundet och Sveriges Kommuner och landsting höjdes lägstalönen för sjuksköterskor till 21100 kronor efter ett års tjänstgöring som sjuksköterska. Som jämförelse kan nämnas att en nyutbildad barnmorska i Landstinget Västmanland i dagsläget ofta tjänar 21500 kronor. Väljer man som nyutbildad barnmorska att arbeta för ett privat vårdbolag på en barnmorskemottagning är en lön på 25000-27000 kronor i månaden inte ovanlig. Det är lika mycket som en barnmorska med 20-30 års yrkeserfarenhet idag ofta tjänar i Landstinget Västmanland.

Frågor till Tomas Högström samt övriga i Landstinget Västmanlands ledning:

* Vad anser ni om löneskillnaderna mellan nyutbildade sjuksköterskor och barnmorskor?

* Hur ser ni på det faktum att en nyutbildad barnmorska som arbetar i skattefinansierad privat vård tjänar lika mycket som en landstingsanställd barnmorska med 20-30 års erfarenhet?

* När ska ni även lönemässigt värdesätta de barnmorskor som är en del av teamet när det gäller att åstadkomma nyckeltal som står sig väl i den allmänna landstingskonkurrensen?

* Vad gör i man i Landstinget Västmanland för att förhindra att erfarna barnmorskor försvinner till andra arbetsgivare?

* Hur ser ni på att anlita personal från bemanningsföretag?

Barnmorskorna, som har den längsta specialistutbildningen av sjuksköterskorna, förväntar sig nu att Landstinget Västmanlands ledning visar att man värderar erfarenhet och kunskap och gör något radikalt åt löneutvecklingen.

Anna Mosslind

förlossningsavdelningen, Västerås

Anna Morris

BB-avdelning 86/87, Västerås

Bodil Edvardsson

ultraljud/specialist MVC, Västerås

Carina H Nymo

barnmorskemottagning, primärvården, Västmanland

Marie Andersson

avdelning 69, "Liten och Stor", Västerås

Anna Carin Segerberg

kvinnoklinikens mottagning, Västerås

Maria Forsberg

gynekologisk vårdavdelning 85, Västerås

PÄIVI Karmakar

styrelseordförande, Västmanlands läns barnmorskeförening

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel
Annons