Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Barnutredning måste gå fortare

Långa utredningstider drabbar utsatta barn i Västmanland. Fem av sju granskade kommuners social- förvaltningar i länet uppger att det under senare tid hänt att det tagit mer än fyra månader att slutföra en barnutredning.

Annons
Får vänta länge. Utredningar om utsatta barn kan ta lång tid. Foto: VLT:s arkiv

Detta bryter mot lagens intentioner och gör att barn i utsatta situationer får vänta onödigt länge på att kunna få rätt insatser. Resultaten framgår av Humanas Barnbarometer, som tar tempen på kommunernas arbete med utsatta barn.

Vi uppmanar nu kommunerna i länet att tillsammans med andra aktörer minska utredningstiderna.

I undersökningen har totalt 161 kommuners social- förvaltningar runt om i landet svarat på frågor om hur de arbetar med barn i olika utsatta situationer. Svaren visar att det finns mycket kvar att göra innan samhället med gott samvete kan säga att det finns en trygg och säker plats för alla barn.

Ett beklämmande resultat i studien är utredningstiden i ärenden som rör barn som på olika sätt hamnat i kläm. Det kan exempelvis handla om barn som själva mår dåligt, lever med missbruk eller har vårdnadshavare med omfattande problem som kan innebär att barnen behöver stöd.

Socialtjänstlagen anger, med vissa undantag, att dessa utredningar ska hanteras skyndsamt och vara slutförda inom fyra månader. Kommunerna har mycket svårt att leva upp till lagens intentioner.

Hela tre av fyra granskade kommuner i landet uppger att det under de senaste två åren förekommit att det tagit mer än fyra månader att genomföra barn- utredningar. Resultatet blir att barn, många gånger i kritiska situationer i livet, får leva i ovisshet och vänta onödigt länge på att kunna få rätt insatser beviljade.

Även i Västmanlands län är resultaten dystra. Fem av sju granskade kommuner har under de senaste två åren låtit barnutredningar ta mer än fyra månader.

Endast Skinnskatteberg uppger att barnutredningar inte dragit ut på tiden under perioden. Kungsör svarar att de inte vet om det förekommit, och Köping uppger att det skett fler än tio gånger på två år.

Många kommuner uppger att de långa utredningstiderna många gånger beror på att socialtjänsten måste invänta underlag från andra aktörer. Det kan vara barn- och ungdomspsykiatrin, polisen eller en skola som tar för lång tid på sig att lämna över de underlag som socialtjänsten behöver för att slutföra sin utredning.

Svaren visar att all skuld för situationen inte kan läggas på kommunerna. Det behövs en markant bättre samverkan mellan olika samhällsaktörer när barn befinner sig i en utsatt situation.

Något som kan behöva ses över särskilt är om fler myndigheter ska få lagstiftad skyldighet att hålla vissa tidsramar i ärenden där barn är involverade.

Vi som representerar eller arbetar med barn i olika utsatta situationer möter varje dag barn som kunde fått bättre stöd och engagemang från samhället tidigare i livet. Med Barnbarometern vill vi hjälpa kommunerna att identifiera styrkor och svagheter i arbetet med att förbättra stödet till utsatta barn.

Vi vill uppmana kommunerna i Västmanland län att tillsammans med övriga inblandade aktörer satsa på att minska utredningstiderna. Att minska oron och väntan för utsatta barn kan ta oss närmare målet om allas rätt till ett bra liv.

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Mer läsning

Annons