Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Bevara Mälarstrandskolan

Annons

I oktober 2013 fick vi besked om att inga nya elever skulle tas in till hösten 2014. Detta förvånade oss, då det vid upprepade tillfällen framförts att det i stället skulle vara önskvärt att utöka med år 7.

Enligt Anders Teljebäck (S), som besökte oss 12 november 2013, är det verk- samhetscheferna och rektorerna som bestämmer hur det särskilda stödet ska utformas, inte politikerna. Däremot skulle en utredning genomföras på uppdrag av barn- och ungdomsnämnden, utifrån måluppfyllelse i de grupper som har särskilt stöd.

Utredningsresultaten skulle sedan ligga till grund för en ny organisation. Det verkar märkligt att man då, redan innan utrednings-resultatet, bestämt att ”lägga ned” Mälarstrandskolan!

Mälarstrandskolans resultat är lysande! Se nedan statistik från stadshuset.

Måluppfyllelse – gymnasiebehörighet Mälarstrandskolan

Kolumn 1. Antal elever år 9, kolumn 2. Behöriga gymnasieprogram, kolumn 3. Annan aktivitet.

1. 2. 3.

LÅ 2012-13 27 21 6

LÅ 2011-12 30 25 5

LÅ 2010-11 25 19 6

Merparten av niorna klarar alltså behörigheten till gymnasiet och finns dessutom kvar.

Vad vi förstår är en av orsakerna för nedläggningen av Mälarstrandskolans verksamhet av ekonomisk karaktär.

Eftersom vi numera är en ”särskild undervisningsgrupp” skulle verksamheten generera för höga kostnader på grund av BIBAS-stödet som elever i behov av särskilt stöd har rätt till.

Enligt information vi fått är läsårskostnaden för en ”Mälarstrandelev” 135 000 och för en elev i en särskild undervisningsgrupp 207 000.

En annan orsak skulle vara ”inkluderingsperspek-tivet”. Eleven skall knytas till sin klass/skola.

Förhoppningar finns om att bara ”extra stöd” sätts in i de tidiga åldrarna kommer antal BIBAS-elever att minska och kostnaderna hållas nere.

Men dagens funktionshinder i skolan kräver ett annat perspektiv. Det handlar inte om att få extra stöd med att läsa eller räkna. Många elever klarar inte ”kulturen” i den vanliga stora högstadieskolan, utan behöver ett mindre sammanhang.

Det erbjuder Mälarstrandskolan. 50 elever fördelade i sex stycken grupper i år 8 och 9, vilket ger 7-10 elever per klass.

Vi erbjuder alla 16 ämnen och vårt mål har och kommer alltid att vara att varje elev ska nå målen i alla ämnen, komma in på valt program på gymnasiet samt att eleven också klarar av gymnasiet och kan ta examen.

Från att eleven i många fall varit exkluderat i den stora skolan, blir de i inkluderade på Mälarstrandskolan. Besluts-fattare i Västerås kommun! Gör om, gör rätt! Låt Mälarstrandskolan leva vidare i dess nuvarande form.

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Mer läsning

Annons