Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Bibliotekarier: Nationell bibliotekspolitik behövs

Sverige är det enda land i Norden som inte har någon nationell bibliotekspolitik. Det visar en ny rapport från Svensk Biblioteksförening, Sverige - så in i Norden efter.

Annons

Sverige och dess invånare får inte tillgång till den fulla potentialen som ett världsledande bibliotekssystem skulle kunna erbjuda.

Universitets- och högskolebiblioteken utvecklas starkt. Teknikutvecklingen går snabbt. De elektroniska tjänsterna och de virtuella biblioteksmiljöerna blir viktigare. Utlåningen av moderna medier så som cd, dvd och tal- och ljudböcker ökar. Datorerna på biblioteken blir fler.

Samtidigt har avsaknaden av ett samlat politiskt intresse för biblioteken lett till en alarmerande situation. 400 folkbibliotek har lagts ned, 450 000 elever saknar rejäla skolbibliotek, bokbussarna blir färre och färre. Besökarna blir färre, boklånen minskar och läsförståelsen sjunker!

En tredjedel av 15-åringarna i Sverige läser aldrig för nöjes skull. Klyftorna i läsandet, tillgången till digital information och biblioteksanvändandet är stora. I kunskapsnationen Sverige får invånarna sämre tillgång till bibliotek, dess kvalificerade personal och tjänster. Det är djupt oroande.

I Västmanland har antalet barnböcker per barn minskat med 8,1 procent sedan 2005, vilket är den kraftigaste minskningen i landet. Också barnbokslånen per barn har sjunkit med drygt tre procent, vilket är den näst kraftigaste minskningen. Nu finns dock glädjande signaler från Västerås om att barnbokslånen ökar. Hittills i år är ökningen 6,7 procent.

Barnbokslånen i Norrbotten har under 2006 ökat med 7,2 procent sedan föregående år vilket innebär att varje barn i åldern 0-14 år lånade nästan 24 böcker under 2006. Biblioteksverksamheten i Sverige utvecklas tudelat och servicen är ojämn.

I våra nordiska grannländer har man konstaterat att bristen på samordning leder till ett slöseri med ekonomiska resurser. Danmark, Finland och Norge har alla tagit ordentliga kliv i riktning mot en politik som samordnar landets hela biblioteksverksamhet. Man har formulerat tydliga mål och strategier för hur man vill att biblioteken ska utvecklas och vilken funktion de ska ha i samhället.

I Sverige är ansvaret uppsplittrat och otydligt. Ingen har överblick över den samlade nationella bibliotekssituationen och ingen kan därför säga hur utvecklingen ser ut eller hur den skulle kunna förbättras.

Vad vill Sveriges regering och riksdag?

I budgetpropositionen skriver regeringen att man under mandatperioden avser utvärdera bibliotekslagen. Det är glädjande. Men innebär det att man också förstår att Sverige behöver en nationell bibliotekspolitik?

Förstår man att det är bråttom? Våra barn och ungdomar växer upp nu. Deras förutsättningar för läsande och kunskap

avgör Sveriges framtid. Nu gäller det för

regeringen att gå från ord till handling.

Britta Lejon

Svensk Biblioteksförening

Jan Ristarp

Sveriges Författarförbunds biblioteksråd

Maria Törnfeldt

Sveriges länsbibliotekarier

Lars Björnshauge

Biblioteksdirektionen, Lunds Universitet

Cajsa Broström

DIK Bibliotekarieförbundet

Nick Jones

Forumbiblioteket Nacka

Niclas Lindberg

Svensk Biblioteksförening

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel
Annons