Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Biobränslen är som ”kejsarens nya kläder”

Trots vår tids avreglerade av marknader träter politikerna fortfarande om energin och tror att det är de som skall bestämma. Bråket om kärnkraften tycks aldrig ta slut.

Annons

Denna cirkus har kostat skattebetalarna ofantliga summor i form av kapitalförstöring, som nedläggningen av Barsebäck och enorma subventioner till vindkraften. Den politiska viljan till ”omställning av energisystemet” enligt sjuttiotalsretorik lever kvar och tycks vara starkare än argument byggda på fakta och sunt förnuft.

Till denna svenska ”omställning” skall läggas EUs mål för reduktion av utsläppen av koldioxid, där Sverige förbundit sig till en reduktion med 40 procent till år 2030. Det är nödvändigt att det nu tas krafttag i klimatfrågan, även om uppvaknandet kom väl sent.

Risken för global uppvärmning genom förbränning var känd redan på 1970-talet, och den var då ett av många argument för utbyggnaden av kärnkraften.

Trots att det i realiteten handlar om ett parti-politiskt spel används ofta tveksamma argument som motiv för att ”satsa på alternativen”. Ett exempel är biobränslen, där man helt tycks bortse från utsläppen.

Den första av flera svenska energi- kommissioner gjorde en jämförande riskstudie av olika energislag redan på 1970-talet och fann att vedeldning var betydligt farligare för folkhälsan än vattenkraft och kärnkraft. Detta verkar helt ha fallit i glömska.

Särbehandlingen av biobränslen har nu gått så långt att utsläppen av koldioxid inte bara är skattebefriade; de redovisas inte heller. Mälarenergi har gått så långt att de infört ett nytt begrepp, fossil koldioxid, som om det skulle finnas olika sorter koldioxid!

På hemsidan visas under fliken Miljö en kurva hur de specifika utsläppen av den ”fossila” koldioxiden sjunkit över tid till 200 gram per kilowattimme el och värme. De totala utsläppen redovisas inte, ej heller utsläppen från biobränslet, som svarar för hela 40 procent av bränsleanvändningen (år 2012).

Man kan förmoda att de totala utsläppen ökat något genom ökad produktion, och att sjunkande specifika utsläpp av ”fossil CO2” åstadkommits dels genom energioptimeringar och dels genom ökad andel vedeldning.

En forskningsrapport från Energimyndigheten konkluderar med att skogsbränsle kan vara bra för klimatmålen, men detta bygger på att det är av- verkningsrester, det vill säga toppar, grenar och stubbar som används. Dessa skulle ju ändå ha gett utsläpp om de fått ligga kvar och ruttna i skogen. Om man tittar på det stora bränsleförrådet väster om kraftvärmeverket i Västerås, ser man att där ligger stora staplar av prima timmer bredvid kol- högarna, inga grenar och toppar.

Det är stötande om vi luras att tro att utsläppen av växthusgaser sjunker när de i själva verket ökar! Biobränslen har blivit lite som ”kejsarens nya kläder”. Som i sagan behöver sanningen sägas.

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Mer läsning

Annons