Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Björn Norell (m): Öppnad gata gör city mer tillgängligt

Hans G Erikson rekommenderar i en debattartikel den 5 augusti tekniska nämnden att aktualisera ärendet om att enkel-rikta Biskopsgatan i ostlig riktning igen och ompröva fattat beslut och då inte bara låta handelns intressen styra utan också låta kulturvårdsaspekten bli beaktade.

Annons

Detta är fel i sak. Tekniska nämnden har vägt in många aspekter i beslutet, som cityhandeln, kulturvårdsaspekter, trafiksäkerhet och miljö. Prioritering av kulturvårdsaspekten med hänsyn till Domkyrkan låg bakom nämndens beslut att inte gå på tjänste-mannaförslaget med dubbelriktad trafik och minskad gatubredd utan i ställetgenomföra enkelriktning i ostlig riktning mellan Västra och Östra Kyrkogatan.

Motivet till enkelriktningen är att begränsa trafiken på Biskopsgatan och därigenom minska risken för störningar på Domkyrkan.

Det är rätt att trafikflödet är större i ostlig riktning än i västlig riktning på Biskopsgatan och att en enkelriktning i västlig riktning skulle begränsa trafiken ytterligare. En enkelriktning i västlig riktning innebär dock andra negativa effekter bland annat för infarten till varudistributionstunneln. En enkelriktning i ostlig riktning gör det också klart lättare att ta sig till city. Huvudsyftet med att öppna Domkyrkogatan är just att göra city mer tillgängligt och därmed öka citys attraktionskraft, vilket är särskilt viktigt nu med de satsningar som planeras vid Erikslund och Hälla.

Det ska poängteras att nämndens beslut om enkelriktning i ostlig riktning är ettförsök under en tvåårsperiod och att en utvärdering ska ske löpande under prövo-tiden. Det går aldrig i förväg att helt förutse hur trafikanter själva väljer att köra. Visar försöket att enkelriktningen inte fungerar bra kommer nämnden att ta ställning till om andra trafiklösningar ska genomföras istället.

Björn Norell (m)

Vice ordförande Tekniska nämnden

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel
Annons