Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Blir det skattehöjning eller svikna vallöften 2006?

Annons

Nyligen tog Västerås kommunfullmäktige beslut om budget för 2006. I den görs lovvärda satsningar på förskolan, funktionshindrade och äldre. Det slutliga utfallet av förstärkningarna till dessa områden var resultatet av att socialdemokraterna anslöt sig till Västeråsalliansens förslag om ytterligare anslag om 6,3 miljoner kronor.

Tyvärr ville socialdemokraterna inte vara med om besparingar på andra områden för att finansiera dessa. I stället försvagades budgeten så att det tänkta utfallet blev ett överskott på endast 13 miljoner kronor.

För att nå det uppsatta målet om 48 miljoner kronor utnyttjades en sedan tidigare år upparbetad reserv på 35 miljoner. Budgeten bygger vidare på att skatteintäkterna ökar med 4,2 procent, något som inte hänt tidigare. Tvärtom har det visat sig de senaste två åren att prognoserna har slagit fel. Skatteintäkterna har vuxit med lägre belopp än vad som antagits. Följden har blivit panikbesparingar. Varje procentenhet i växande skatteintäkter betyder cirka 40 miljoner kronor i ökade inkomster för staden.

Slår prognosen fel med 1 procent är hela överskottet borta och likaså den tidigare upparbetade reserven. Tidigare år har det dessutom inträffat att staten beslutat att dra in utlovade statsbidrag, något som kan hända igen. För detta finns heller ingen buffert.

Ytterligare orosmoln är att kommunen har ett investeringsbehov på cirka 500 miljoner kronor årligen de närmaste fyra åren.

I socialdemokraternas långtidsbudget är det beräknat att investeringar kan klaras med cirka 260 miljoner årligen. Någon finansiering av resterande 240 miljoner finns inte.

Sammantaget innebär det att socialdemokraterna har beslutat om en mycket svag budget, samtidigt som man i debatten markerar att det är en stark budget. Bugetutfallet är helt beroende av skatternas tillväxt och statsbidragens utveckling. Ingen buffert finns. Vi vet också att utrymme inte finns för alla diskuterade investeringar. Konsekvensen härav, och som socialdemokraterna talar tyst om, är att några eller samtliga satsningar på Gäddeholm, Västerleden, äventyrsbad och fotbollstadion måste lånefinansieras och att räntekostnaderna på lånen inte ryms inom budgeten. Skall alla dessa socialdemokratiska vallöften infrias måste därför skatten höjas efter 2006.

Växer inte skatteunderlaget som beräknat uppkommer krisen redan 2006. Den antagna budgeten är därför mycket svag och bygger enligt vår mening på orealistiska prognoser.

Hade i stället kommunfullmäktige tagit våra förslag om besparingar och satsningar på arbete i stället för bidrag, skulle kommunen ha haft ett överskott på nästan 70 miljoner kronor 2006 och ha stått bättre rustad mot skattehöjningar.

Göran Landerdahl

Christer Malm

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Mer läsning

Annons