Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Borg och Polfjärd (M): Sätt jobben främst

Annons

Finansmatadorernas härjningar i framför allt finanskvarteren i New York och London har lett till en kraftig lågkonjunktur och stigande arbetslöshet världen över. Även Sverige har drabbats. Men genom att krafter mobiliserats internationellt och i Sverige har vi gemensamt kunnat möta krisen. Världens ledande länder är eniga – den expansiva ekonomiska politiken måste fortsätta. Den återhämtning vi ser allt tydligare tecken på är fortfarande skör och kräver fortsatt stöd.

Sverige hör till de länder med den mest expansiva politiken. Efter att krisen bröt ut på allvar efter sommaren 2008 har alliansregeringen presenterat aktiva stimulansåtgärder på 83 miljarder kronor för i år och nästa år. Därtill har Sverige ett system som automatiskt dämpar effekterna av nedgången genom lägre skatteintäkter och högre utgifter i den offentliga budgeten. Det ger ytterligare stimulans och dämpar finanskrisens effekter på arbetsmarknaden.

Den expansiva finans- och penningpolitiken, tillsammans med åtgärderna på finansmarknaderna, har fått effekt. Det gör att tillväxtutsikterna nu ser bättre ut för svensk ekonomi. Sysselsättningsfallet har dämpats. Läget på arbetsmarknaden är fortfarande bekymmersamt, även om det finns tecken som pekar i rätt riktning. Det ser nu ut som om arbetslösheten blir något lägre än befarat och når sin högsta nivå tidigare. Det finns samtidigt risker för en svagare utveckling om problemen tilltar i de baltiska länderna och i finanssektorn.

Vi vill inte återigen vara med om att arbetslösheten stiger i dåliga tider för att sedan bita sig fast även under goda. Därför sätter vi jobben först, med en kraftfull politik för jobb och företagande. Resurserna till kommunerna ökas med 17 miljarder kronor 2010, för att undvika uppsägningar i välfärdens kärna. Vi ökar tryggheten för enskilda företagare, minskar regelbördan och har gjort det billigare och enklare att anställa.

De människor som drabbas av arbetslöshet ska få stöd och drivkrafter att komma tillbaka. Människor ska inte förpassas till passiva system och döljas i statistiken. Genom bättre matchning mellan arbetssökande och arbetsgivare, individuellt utformade åtgärder och fler utbildningsplatser skapar vi goda förutsättningar för att människor ska komma tillbaka till jobb och trygghet, till arbetskamrater och gemenskap.

En fungerande jobbpolitik måste bygga på en stark arbetslinje. Jobbskatteavdraget som särskilt riktas till låg- och medelinkomsttagare ger inte bara hushållen mer kvar i plånboken. Det är också den mest effektiva åtgärden för att på lång sikt få fler människor i arbete och undvika att arbetslöshet biter sig fast och blir till utanförskap. På så sätt värnar vi också välfärden, eftersom dess grund vilar på att många är i arbete.

Med rätt åtgärder och en aktiv arbetsmarknadspolitik kan vi inte bara motverka att fler blir arbetslösa utan också rusta människor för jobb när ekonomin vänder. Vi vann i valet 2006 svenska folkets förtroende med en politik för fler i arbete och färre som står utanför. Den globala krisen utgör en svår utmaning. Samtidigt har den stärkt oss i övertygelsen att Sverige behöver en politik som sätter jobben först. Med en samlad politik för fler i arbete förvaltar vi det förtroendet.

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel
Annons