Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Bostäderna nästa stora politiska fråga

Annons
Fler behövs. Byggkranarna behöver bli fler. Socialdemokraterna anser att det byggs för få ostäder.foto: scanpiX

Kommer bostadsfrågan att bli nästa stora ¿politiska fråga, undrar VLT i ett ledarstick tisdagen den 9 oktober. Ja, det tror vi att den blir.

Redan nu är det bostadsbrist i nästan hälften av landets 290 kommuner. Västerås hör också dit. Mer än sex av tio svenskar bor i en bristkommun enligt Boverket (juni 2012).

Det byggs på tok för få bostäder. Det borde byggas 35 000–40 000 bostäder årligen de närmaste åren för att bygga bort bostadsbristen. En framtidsinriktad och offensiv bostadspolitik behövs för att främja jobb och tillväxt.

I stället minskar bostadsbyggandet. Första halvåret 2012 påbörjades bara 7 329 bostäder enligt SCB. Jämfört med 2011 är bostadsbyggandet mer än halverat i år.

Nedgången för småhus är särskilt anmärkningsvärd. Första halvåret 2011 påbörjades 4 950 småhus. Första halvåret i år blev det endast 1 727 påbörjade småhus. Inte undra på att det är ”Nattsvart för småhusbyggarna” som Dagens Industri skrev den 9 oktober.

Här i Västerås byggs förhållandevis många bostäder. I fjol 2011 blev 564 lägenheter klara i Västerås, varav 452 i flerbostadshus och 112 i småhus. Detta är det högsta färdigställandet sedan 2004 då det blev 576 nya bostäder.

Lokalt i Västerås strävar vi efter en balans mellan upplåtelseformerna, så att minst 30 procent är hyresrätt, bostadsrätt respektive äganderätt. Detta gäller även i i attraktiva områden. Men tyvärr är det mycket svårt att bygga nya hyresrätter till rimliga kostnader.

Den borgerliga regeringen har huvudansvaret för att det byggs för få bostäder och att bostadsbristen bara växer och växer. När den borgerliga regeringen tillträdde 2006 gjordes en omläggning av bostadspolitiken. Investeringsstödet till hyresrätter slopades. Räntebidragen minskade. Andra subventioner för hyresrätter avvecklades.

Åtgärderna medförde totalstopp för nyproduktion av hyresrätter i hela landet, även i Västerås. Enligt den borgerliga regeringen skulle regelförenklingar och ökad konkurrens leda till ett ökat bostadsbyggande.

I verkligheten har det blivit färre och inte flera bostäder. Frånvaron av statlig bostads-politik är främsta orsaken till att bostadsbyggandet inte har en tillräcklig nivå. Sverige har en regering som saknar en bostadspolitik. Det är olyckligt därför att arbetsmarknaden är direkt beroende av att bostadsbyggandet ökar.

Det finns ett tydligt samband mellan tillväxt, bostadsmarknadens funktion och arbetskraftens rörlighet. Flera myndigheter och organisationer ser bostadsbristen som ett stort hinder för tillväxt och rörlighet. Även enskilda människor hindras från att växa och utvecklas.

Unga vuxna drabbas särskilt hårt. Bostadsbristen hindrar dem ifrån att kunna flytta till orter där jobben finns. I många fall är bostadsbristen även ett avgörande hinder till att unga kan studera de ämnen man helst vill läsa på de orter dit man helst vill söka sig.

Sedan Stefan Attefall (KD) blev bostadsminister har det varit mycket tätt med utspel av olika slag. Ett förslag är marknadshyror för andrahandsuthyrning, men det löser inte problemet.

Den som försöker ta sig ut på bostadsmarknaden skulle mötas av chockhöjda hyror. Regeringen vet inte ens hur många som skulle få en bostad med detta förslag.

Dagens bostadsbrist kommer att ta många årtionden att bygga bort med nuvarande nivå på bostadsbyggandet. Ökat byggande är det enda som kan lösa problemet.

Den borgerliga regeringen måste helt enkelt tänka om och tänka till. Sverige behöver en framtidsinriktad bostadspolitik som främjar jobb och tillväxt.

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel
Annons