Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Bostadsrätten inget lyxboende

Annons

Som nyvald ordförande i HSB Riksförbund vill jag ta loven av en väl utbredd fördom om att bostadsrätten skulle vara en gynnad boendeform där det mest bor höginkomsttagare. Det är mediebilden av bostadsrätten som skapat denna föreställning. När tidningar, radio och tv, framför allt i storstäderna, beskriver bostadsrätten handlar det om "nya prisrekord", "gräddhylleprojekt" eller en högljudd debatt om ombildningar av allmännyttiga hyresrätter. Dessa artiklar och reportage skapar intryck av att bostadsrätten är ett lyxboende för privilegierade. Men 90 procent av dessa inslag handlar om bostadsrätten i innerstadslägen i Stockholm och några andra attraktiva områden som knappast är representativa för bostadsrättsboendet i stort och därför inte representerar landet i övrigt. Dessutom sprids dessa bilder av den "lyxiga" och "gynnade" bostadsrätten genom att jakten på bostäder i storstäderna gjort boendet till allas samtalsämne. Det förekommer inte en träff mellan människor i storstäderna utan att bostäder, priser på bostäder eller renoveringar av lägenheter tas upp till allmän diskussion.

Hur är det då ute i verkligheten med påståendet att bostadsrätten skulle vara befolkad av välbärgade hushåll? HSB Riksförbund har med hjälp från SCB tagit fram faktauppgifter om hur våra HSB-medlemmar ser ut jämfört med andra. Om man endast ser till medelinkomsterna i hela landet skiljer sig inte HSB-medlemmen från svenska folket i genomsnitt. Den som bor i bostadsrätt är en "medelsvensson", varken mer eller mindre.

Storstadsfokusering på bostadsrätten, med bilden av att det är en privilegierad upplåtelseform sprids över landet med den hegemoni som Stockholm har över den mediala dagordningen i hela landet. Problemet är att bostadsrätten vid sidan av andra upplåtelseformer blivit styvmoderligt och orättfärdigt behandlad av våra politiker och i den allmänna debatten om bostadspolitiken, just på grund av att även politikerna påverkas av den felaktiga mediebilden. Här är några exempel som visar det:

* När dubbelbeskattningen av bostadsrättsföreningar upphävdes vid årsskiftet beskrevs det näst intill som ett otillbörligt gynnande av den som bor i bostadsrätt. Ingen ifrågasatte att denna skatt tidigare har tagits ut år in och år ut, utan att det har funnits några motiv för den. Mycket uppmärksamhet har ägnats åt villaägarnas fastighetsskatt trots att bostadsrättsföreningarna i många fall betalat både fastighetsskatt och inkomstskatt. Samtliga riksdagspartier har också uttalat sedan många år tillbaka att dubbelbeskattningen varit principiellt felaktig och borde tas bort. Ändå tog det många år innan detta äntligen blev genomfört. Varför? Jo, sannolikt därför att våra politiker har ansett att de som bor i bostadsrätt ändå är privilegierade och därför får stå ut med att bli felaktigt behandlade.

* Många känner inte till att bostadsrättsföreningar inte kan göra ränteavdrag på sina lån fullt ut som alla villaägare kan göra. Från HSB:s sida har mina företrädare under en lång rad år drivit kravet att bostadsrätt måste få likvärdiga, neutrala villkor med egna hemmen. Redan för sju år sedan fastställde en statlig utredning att bostadsrätten var "överbeskattad" med 4 miljarder kronor jämfört med villaägarna. Och politikerna i alla läger har gett oss rätt och medgivit att avdragsrätt för bostadsrättsföreningar är ett principiellt riktigt krav. Men ändå har man inte gjort något i sak för att införa avdragsrätten i praktiken därför att det minskar statens skatteintäkter så mycket att man inte anser att man har råd att genomföra reformen. Vi i HSB anser att det är en självklarhet att alla boendeformer borde ha likvärdiga villkor.

* När de kommuner som har tomträttsmark fastställer tomträttsavgälder har det hänt att man tar ut högre avgift för mark som är bebyggd med bostadsrätt jämfört med hyresrätt. Stockholm gör på detta sätt trots att det finns regler om att inga kommuninvånare får gynnas framför andra. Och när man sålde tomträttsmark till villaägare skedde detta till ett reducerat pris, men detta erbjudande gällde inte bostadsrättsfastigheter.

Bostadsrätten är ofta ett boende där avgifterna är relativt låga. Boverket presenterade för några år sedan en undersökning som visar att det är billigare att bo i bostadsrätt jämfört med hyresrätt och egna hem. Att utgifterna ofta är låga i bostadsrätt beror på att bostadsrättsföreningen är en ekonomisk förening där medlemmarna har en långsiktig samverkan och ett gemensamt intresse av att driva verksamheten så att kostnaderna hålls nere. Men det får inte tas till intäkt för att stat och kommuner kan driva en politik där bostadsrätten som upplåtelseform får sämre villkor. Rättvisa villkor för bostadsrätten är ett rimligt krav och det är också rimligt att detta verkställs nu!

Kent-Olof Stigh

Ordförande

HSB Riksförbund

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Mer läsning

Annons