Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Bredband med hög kapacitet för hela Västerås kommun

Annons
Bredband för alla. Västerås stad ska vara med och finansiera bredbandsutbyggnad i hela kommunen, på landet och i tätorten. Foto: Peter Jaslin/VLT Arkiv

Centerpartiet i Västerås arbetar aktivt för att alla kommuninvånare – även de som bor på landsbygden – ska få tillgång till bredband med hög hastighet. Det finns i dag många så kallade ”vita fläckar” i Västerås kommun när det gäller bredband. I exempelvis Dingtuna, Irsta och Haraker har långt ifrån alla tillgång till bredband.

Vi vill att Västerås kommun upprättar en långsiktig plan för att bredbandstäckningen blir hundraprocentig. Partiet vill också göra Västerås till en av landets ledande IT-kommuner. Alla i hela Västerås kommun måste få tillgång till bredband. Det är en demokrati-reform.

Glädjande är därför att en särskild investeringsram för bredbandsutbyggnad upprättats i kommunens budget för 2013. Det innebär att 5 miljoner kronor ”öronmärks” för en särskild bredbandssatsning i hela Västerås kommun. Beloppet i sig kanske inte är det viktigaste utan i stället att vi nu har påbörjat en ny modell som innebär en demokratireform för hela Västerås!

Västerås stad ska vara med och finansiera bredbandsutbyggnad i hela kommunen, på landet och inne i tätorten. Denna budgeterade bredbandssatsning för hela Västerås har kommit till genom idogt, aktivt och ambitiöst ¿budgetförhandlande från Centerpartiets företrädare. Utan Centerpartiets pådrivande och engagerande roll i budgetprocessen skulle det aldrig ha kommit med i budgeten för år 2013!

Alla förtroendevalda politiker i Västerås har nu ett stort gemensamt ansvar att med hjälp av kommunens sakkunniga hitta bra former för att ta fram underlag med hjälp av bredbandsstrategin, samt se behovet av vilka resurser som behöver avsättas framöver.

Centerpartiet har dessutom lämnat in till Västerås kommunfullmäktige motionsförslag som innebär följande:

w att en långsiktig plan för bredband till alla hushåll och företag i hela Västerås ska upprättas och färdigställas under 2012 och tas i bruk senast 2013

w att Västerås kommun medverkar till att resurser avsätts för att göra förstudier och projekteringar på ett likvärdigt, effektivt och tekniskt riktigt sätt, till exempel med hjälp av bredbandscheckar och IT-lotsar

w att säkerställa att näten är öppna, det vill säga operatörsoberoende

w att alla i hela Västerås ska ha tillgång till minst 100 Mbit/s

Centerpartiet arbetar aktivt för att inrätta en så kallad servicegaranti i hela landet som ¿i lag garanterar varje medborgare och varje permanent hushåll i Sverige tillgång till bland annat elektricitet, telekommunikationer, bredband, postdistribution och hälso- och sjukvård.

Stat, regioner och kommuner måste här vara med och spela en viktig roll med resurser.

Centerpartiet var tidigt ute med tal om ”digital allemansrätt”. Det offentliga ska säkerställa att infrastrukturen når alla och att trafiken på näten är fri och öppen för alla. Den fria marknaden ska erbjuda tjänster och annat utbud. Den kan också vara med och bygga och driva nät, men då på det allmännas uppdrag.

Regeringen satsar nu en halv miljard kronor i höstbudgeten för att bygga ut bredbandsnätet.

Stat, regioner och kommuner måste här tillsammans vara med och spela en viktig roll med resurser.

Regeringen och IT- och energiminister minister Anna-Karin Hatt har satt upp följande mål: ”Sverige ska vara världens mest framgångsrika digitala samhälle. Människor i hela Sverige ska kunna växa av egen kraft.”

Västerås kommun kan i och med den budgeterade bredbandssatsningen omsätta ovanstående målformulering till: ”Västerås ska vara Sveriges mest framgångsrika digitala samhälle. Människor i hela Västerås ska kunna växa av egen kraft”!

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Mer läsning

Annons