Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Bygg vidare på Mälardalens högskolas profil!

Annons

Har man varit engagerad i Mälardalens högskola (MdH) är det svårt att inte beröras av diskussionen om fusion med Örebro universitet (ÖU). Jag finner inga bärande argument för detta, i alla fall inte från MdH:s synpunkt. På nästan varje punkt finns starka motargument.

1. Profilering och samverkan. MdH är en annorlunda högskola med stark teknisk profil, uttalad ambition att samverka med omgivningen både regionalt och internationellt, unika utbildningsprogram och spetskompetens inom vissa forskningsområden. Det är detta som behövs för att göra den högre utbildningen i Europa kvalitativt högtstående och konkurrenskraftig.

ÖU däremot är, enligt Högskoleverket, den läroanstalt bland de tre nya universiteten som "mest påminner om de etablerade universiteten". Vart leder en fusion mellan dessa läroanstalter? Risken är stor att resultatet blir en utslätning av MdH:s nuvarande profil.

2. Grundutbildningsuppdraget. Både ÖU och MdH har en viktig uppgift i att fylla den omgivande regionens behov av och tillgång till högre utbildning. Detta har en undanskymd plats i diskussionen. Grundutbildningsuppdraget blir svårt att klara i en framtid med krympande anslag och kräver ansvarsuppdelning mellan geografiskt näraliggande högskolor. Den nya kandidat- och mastersnivån ökar möjligheterna för MdH att lämna över vissa uppgifter till andra högskolor och satsa på att utveckla utbildningen inom egna profilområden till avancerad nivå. Här borde kraften läggas just nu.

3. Studentrekryteringen. En fusion mellan MdH och ÖU kan betyda smalare utbildningsutbud på varje campusort med följd att en del av ortens studenter söker sig till Stockholm, Uppsala eller Linköping. Effekten kan bli att man missar studenter i stället för tvärtom.

4. Universitetsstatus och ökade forskningsanslag. Att få status som universitet är ett drivande argument för fusion. Men utvecklingen i Europa går mot utsuddade gränser mellan universitet och andra högre läroanstalter. Däremot ökar kraven på flexibilitet och samverkan mellan högskolor, inte minst internationellt.

Att spekulera i politiska uttalanden och hoppas på ökade anslag för att man går samman är orealistiskt. Från statens synpunkt vill man spara pengar genom högskolors samverkan och profilering. Det är inte troligt att regeringen satsar mer pengar på forskning inom samhällsvetenskap och humaniora vid en fusion, vilket man hoppas. I forsknings-propositionen för 2005-2008 finns inga sådana förstärkningar. Varför skulle man då göra en speciell satsning på ett sammanslaget MdH/ÖU, som redan har betydande forskningsanslag inom just detta område?

Mälardalens högskola har, utan universitetsstatus, en högre andel externfinansiering än ÖU (från andra källor än fakultets- och rådsanslag). Den lär inte öka genom en fusion. Forskningsråd och andra finansiärer av så kallade konkurrensutsatta medel kommer i framtiden att fördela sina bidrag i hård konkurrens där utländska kontakter och samarbeten kommer att betyda mer än läroanstaltens storlek. Om detta vittnade bland andra chefen för Vinnova vid den hearing som SNS nyligen anordnade.

5. Ett tekniskt universitet. I dag har flera läroanstalter med begränsad vetenskaplig profil fått universitetsstatus. Det gäller bland annat KI, KTH och Luleå tekniska universitet.

Begreppet tekniskt universitet är en svensk motsvarighet till den typ av framgångsrika tekniska läroanstalter med bredd som finns bland annat i USA (till exempel MIT och GeorgiaTech). I ett tekniskt universitet finns till skillnad från de traditionella tekniska högskolorna även avancerad utbildning och forskning inom delar av humaniora och samhällsvetenskap med anknytning till den tekniska profilen. Målet för MdH borde vara att bli ett sådant tekniskt universitet!

6. Arbetet att fusionera tar tid och kraft. Det räcker att påminna om arbetet med att få campusen i Eskilstuna och Västerås att fungera som en läroanstalt. Den gigantiska fusion som genomfördes 1977 (då alla högskoleenheter på varje ort skulle slås samman) skapade en rad interna spänningar och senare separationstendenser.

Det finns risk för framtida spänningar mellan Örebro och Eskilstuna/Västerås om man går samman. Gör bara tankeexperimentet att ett fusionerat Mälardalens universitet skall föreslå en "framgångsrik forskningsmiljö" till Vetenskapsrådet!

Min slutsats blir att MdH bör överge fusionstanken och i stället sikta på att bli ett nytt tekniskt universitet med bredd, med bred grundutbildning upp till kandidatnivå och därtill kvalificerad utbildning och forskning inom ett antal profilområden med tyngdpunkt inom teknik-naturvetenskap och näraliggande vetenskapsområden.

Det bör inledningsvis ske genom satsning på mastersutbildning och internationella samarbeten. En förutsättning är att man ingår partnerskap med näraliggande lärosäten (bland andra ÖU) för att säkra tillgången till utbildning för regionens befolkning och möjligheter för studenter att läsa vidare oavsett ämnesinriktning. Men framför allt förutsätter det mod och kraft att bryta med traditionellt akademiskt tänkande och skapa något nytt i det svenska universitetslandskapet.

Lillemor Kim

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel
Annons