Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

(C): Alla ska betala SVT:s breda utbud

Annons
Viktigt med bredd. Centern menar att SVT måste kunna sända breda underhållningsprogram. Bilden är från en inspelning av Gäster med gester.foto: scanpix

Människors olika behov och intressen vid olika tillfällen skapas, sprids och konsumeras på nya sätt jämfört med tidigare. Kulturella värden och kunskaper utvecklas och förändras ständigt.

Kulturlivet har i högre grad blivit internationellt och interkulturellt. Många människor, inte minst ungdomar samt ”unga vuxna”, växlar fortlöpande mellan olika kultur-, idrotts- och fritidsvanor.

Detta avspeglar sig idag också väldigt tydligt i människors media- och tv-vanor. Man vill ha tillgång och möjlighet till att ”röra sig” och ta del av olika slags program vid olika tillfällen. Tillgängligheten är viktig för alla invånare i hela Västerås och Västmanland samt övriga landet.

En del menar i den aktuella debatt en om SVT (Sveriges Television) att det vore bra med ett smalare utbud av program som sänds av public service-bolagen. Dessutom förekommer idéer om att sponsring i framtiden inte ska få förekomma i SVT. Det är tankar som skulle få förödande konsekvenser för en stor del SVT-tittare!

Ur ett tillgänglighetsperspektiv är det fortfarande tv-tittare som har tillgång till endast public-servicekanaler, SVT samt TV4. Dessutom väljer en del att ha tillgång till enbart den typen av tv-utbud.

Centerpartiet tar tydlig ställning för ett starkt public service med en mångfald av olika programtyper. Högkvalitativa samhälls-, nyhets-, dokumentär- och kulturprogram bör då ha en självklar plats. Detsamma ska även gälla för sportsändningar och breda underhållningsprogram. Beträffande sponsringsintäkter kan de vara avgörande för att få möjlighet att sända exempelvis fotbolls-VM, melodifestival, musikkonserter och andra underhållningsprogram.

Det är därför viktigt att möjligheten till sponsring finns kvar även i framtiden för SVT. Om uppdraget för public service skulle begränsas och de enbart skulle tillåtas att sända smala program som andra aktörer på mediemarknaden inte gör, så är risken stor att folkligheten skulle falla bort. Färre skulle sannolikt ta del av utbudet och då skulle också folkbildningsfunktionen minska.

Det är inte minst viktigt ur ett demokratiperspektiv att många tar del av utbudet. Den granskande journalistik som sker inom public service har en stor betydelse för att belysa hur samhället fungerar. Då är det bra att många tittar.

Vi upplever att det finns en bred uppslutning kring idén om behovet av en av såväl politiken som marknaden oberoende radio och tv i allmänhetens tjänst. Många skiftande intressen måste tillgodoses. Programmen behöver spegla hela samhället och ha ett brett utbud som är tillgängligt också för personer med funktionshinder.

Därför är finansieringsformen oerhört väsentlig för oss alla när det gäller att åstadkomma ett stabilt och förutsägbart avgiftssystem. För att en oberoende radio och tv i allmänhetens tjänst ska fortsätta växa sig stark och utvecklas är det inte rimligt att på sikt finansiera public service med dagens tv-avgiftssystem.

Skattefinansiering har lyfts fram som ett tänkbart alternativ. I det förslaget finns en risk att oberoendet för public service kanifrågasättas.

Det är på sikt heller inte rimligt att koppla tv-avgiften till hushållen i dagens moderna samhälle. Detta eftersom ”mottagningsapparaten” likaväl kan vara tv:n i vardagsrummet, datorn på jobbet eller tv:n i mobiltelefonen.

Vi i Centerpartiet arbetar aktivt för är att finansieringen ska ske via en ”public service-avgift”, lika för alla oberoende av inkomst och omöjlig att smita från. Centerpartiet kommer fortsätta sin kamp för att public service ska bibehållas med ett brett programutbud, säkerställt politiskt och kommersiellt oberoende.

Dagens tv-avgiftssystem behöver förnyas till förmån för en public service-avgift för alla.

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Mer läsning

Annons