Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

C: Barns säkerhet måste gå före högre hastighet

Annons
Vägen viktigare än barnen? Mest anmärkningsvärt är förslaget om höjd hastighet förbi Tortunaskolan, där motiveringen är att vägens utformning medger en höjning, skriver Kristina Östman.foto: scanpix

I dag ska tekniska nämnden i Västerås fatta beslut om nya hastigheter för flera av de tätorter som ingår i Västerås omland. Förslaget har varit ute på remiss mellan juli och september med möjlighet för västeråsare att lämna synpunkter.

Efter att ha tagit del av tjänstemannaskrivelsen som ligger till grund för detta beslut kan jag dock konstatera att kommunens tjänstemän valt att bortse från de flesta av de synpunkter som kommunens invånare har fört fram.

Målet med anpassningen av hastigheten sägs vara trafiksäkerhet i syfte att minska antalet trafikolyckor. Ändå har tjänstemännen valt att bortse från de synpunkter som åberopar just trafiksäkerhet för barn. Mest anmärkningsvärt är förslaget om höjd hastighet förbi Tortunaskolan, där motiveringen är att vägens utformning medger en höjning och att det inte finns något behov av att korsa vägen. Utifrån trafiksäkerhetssynpunkt och utifrån målet att minska antalet trafikolyckor kan en sådan höjning aldrig vara motiverad. Det är knappast behovet som styr när barn och unga befinner sig i trafiken.

Även i Dingtuna tätort föreslås en höjning av hastigheten på Stationsvägen utifrån motiveringen att vägen tillåter detta. Gående hänvisas till passager, och boendes oro över ökad tung trafik nonchaleras helt. Att många barn vistas längs vägen vid färd till bland annat skola har ingen betydelse.

Även de förslag som berör Tillberga tätort är anmärkningsvärda. Inte minst med tanke på att det ges olika svar för samma sträckning. En del av de synpunkter som gäller genomfartsvägen i Tillberga, det vill säga Kvistbergavägen, har placerats under en egen rubrik – Alla gator i Tillberga – trots att man menar samma väg. Uppenbarligen råder viss tveksamhet hos tjänstemännen hur samhället ser ut.

Detta märks än tydligare i det ursprungsförslag som tagits fram, där förslaget är att hastigheten sänks från infarten till Coop Nära och fram till järnvägen, trots att det innebär oförändrad hastighet förbi skolan. Även om alla sänkningar är välkomna, är frågan ändå varför föreslagen sänkning inte omfattar hela Kvistbergavägen från infarten till Tillberga, vilket skulle innefatta det omarkerade övergångsställe som utgör del i den cykelväg där skolbarn dagligen färdas.

Noterbart är även att dagens förslag inte medger någon sänkning utanför själva skolbyggnaden, trots att många barn dagligen befinner sig i vägens närhet vid av- och påstigning på skolbussar. Motiveringen till beslutet är att vägens utformning medger högre hastighet än den föreslagna sänkningen, men att man ändå valt att sänka hastigheten.

Förutom att ett sådant svar tyder på arrogans från tjänstemännen, kan man ifråga-sätta hur detta förslag bidrar till bättre trafik-säkerhet och minskat antal trafikolyckor. Samma arrogans är märkbar i det svar som ges till boende på Kvarnbacksvägen i Tillberga, där vägens utformning och karaktär som genomfartssträcka får gå före små barns säkerhet. Den som varit på platsen vet att vägen är smal och att det råder skymd sikt på flera ställen.

Samtidigt vistas flera barn i området. Ändå vill inte kommunens tjänstemän gå med på en sänkning av hastigheten. Den nonchalans och arrogans med vilken man dessutom bemöter synpunkter som till en början efterfrågats, är högst olämplig, inte minst ur demokratisynpunkt.

Som centerpartist sätter jag stort värde på medborgarnas möjlighet till påverkan och därför vill jag uppmana mina politikerkollegor att ta del av inkomna synpunkter och se till att dessa även får genomslag i de beslut som fattas i dag.

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Mer läsning

Annons