Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

C: Bra för landsbygden efter maktskiftet 2006

Om det är något parti som sviker lands-bygden är det med andra ord inte Center-partiet.

Annons
I fokus. Centern menar att regeringens politik har varit bra för landsbyden.¿foto: Peter Krüger/vlt arkiv

I ett inlägg av landstingets rödgröna partier, beskylls Centerpartiet för att ha svikit landsbygden genom den politik som förs av Alliansregeringen. Detta motiveras med tre exempel: avregleringen av apoteken samt utvecklingen av länets kollektivtrafik och sjukvård. Två av dessa tre exempel, nämligen kollektivtrafiken och sjukvården, kontrolleras just nu av de rödgröna själva, som sitter i den styrande majoriteten i landstinget.

Centerpartiets landsbygdspolitik handlar om att tillvarata landsbygdens unika potential. Vi vill se en hållbar politik för framtiden, där vi stärker människors möjligheter att bo, leva, jobba och driva företag i landets alla delar. En robust infrastruktur, tillgång till service samt ett starkt företagsklimat är tre grund-bultar i en sådan utveckling.

Sedan maktskiftet 2006 har det skett mycket positivt för landsbygden. Kostnaderna för att anställa har sänkts, jordbrukets konkurrenskraft har stärkts, det har blivit lättare att bygga i attraktiva områden, infrastrukturen har fått historiskt stora tillskott och den förnybara energin växer och växer. Samtidigt är vi från Centerpartiets sida tydliga med att detta inte räcker.

Utförsäljning och avreglering är aldrig förstahandsval för oss i Centerpartiet. För att långsiktigt trygga landsbygdens framtid vill vi införa en servicegaranti i hela landet, som innebär att tillgången till en fungerande grundläggande service på rimligt avstånd garanteras. Utgångspunkten är att vi ska öka samordningen mellan företag och offentlig service samt tillvarata den ideella sektorns potential. Regeringens budgetsatsning på 145 miljoner kronor för särskilda insatser inom området tillgänglighet till service är ett första steg i rätt riktning.

Precis som de rödgröna framhåller är konsekvenserna av politiska beslut ofta annorlunda på landsbygden än i städer. Därför har Centerpartiet drivit igenom att alla politiska beslut i regeringen ska landsbygdssäkras så att konsekvenserna för landsbygden synliggörs. Nyligen har vi också lagt en sådan motion i Västmanland. Om vi tolkar de rödgrönas debattartikel rätt, torde ett bifall till denna motion vara givet.

Om det är något parti som sviker lands-bygden är det med andra ord inte Center-partiet. Det stämmer bättre in på Socialdemokraterna. En levande landsbygd med ett lönsamt skogs- och jordbruk samt en acceptabel servicenivå är inte förenligt med Socialdemokraternas miljö- och transportvisioner. S har tillsammans med MP har föreslagit en skatt som specifikt tar hänsyn till den körda sträckan. Det om något är ett ideologiskt svek och en direkt attack mot landsbygden.

Centerpartiet menar att det är bättre att eftersträva ett långsiktigt hållbart miljöarbete genom att lägga skatt på utsläppen. Miljövänliga transporter får då en fördel mot mer miljöpåverkande transporter. Det ger en ekonomisk morot att satsa på bättre bränslen och effektivare motorer.

Samtidigt gör det att transporterna i glesbefolkade områden med längre avstånd kan fortsätta. Det är ett långsiktigt miljöarbete som ger ökade förutsättningar till att hela Sverige kan leva även i framtiden.

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Mer läsning

Annons