Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

C: Framhastad vapenlagstiftning i EU

Vapenlagar har blivit symbolfråga

Annons

Europaparlamentet är med och bestämmer över vapenlagstiftningen i alla medlemsländer.

Efter terrordåden i Frankrike presenterade Kommissionen ett förslag till förändringar av EU:s vapendirektiv. Många av förslagen saknade uppbackning i Kommissionens egen konsekvensanalys och stressades fram, vilketgör att förslaget skulle kunna påverka folk som äger vapen helt lagligt.

För alltför många krafter har det varit viktigare att göra det till en symbolfrågaför terrorbekämpning än att se till att göra ett bra lagstiftningsarbete ochförbättra nuvarande vapendirektiv. Därför röstar vi i Europaparlamentet nej till liggande förslag till förändring av direktivet.

Det är begripligt och lovvärt att vidta åtgärder för att stoppa illegala vapen efter en terrorattack. Men att hasta fram lagstiftningsom är illa beredd är aldrig bra, särskilt inte för så viktiga frågor.

Visst bör frågan om vem som ska få äga vapen tas på största allvar. Men vilka vapen får man ur cirkulation om förslaget blir verklighet? Direktivet har, som det är formulerat nu, möjlighet att drabba främst jägare och sportskyttar, inte hindranågon som vill begå terrordåd.

Kompromissen på bordet är en komplicerad lagstiftning med många nationella undantag. Om man utnyttjar möjligheterna till undantag kan man hamna på ungefär den nivå man befinner sig nu, med i det befintliga vapendirektivet.

Det är ytterligare ett tecken på att lagen inte är genomtänkt. Den måste fungera som den är och inte krävaen massa trixande för att fel personer inte ska drabbas.

Att äga ett vapen för att jaga älg eller ägna sig åtsportskytte leder inte till några terrordåd. Det är en principfråga. Iställetför att jakt och sportskytte får utgöra undantag i lagstiftningen måste vi skapa regler som gör det enklare att komma åt organiserad brottslighet och illegala vapen, som används för att begå brott eller terrordåd.

Centerpartiet arbetade tillsammans med våra liberala kollegor i ALDE-gruppen för att förbättra Kommissionens förslag och se till att få med de punkter som faktiskt var bra i förslaget - som mer gemensammastandarder för de-aktivering av vapen och procedurer som skulle göra detenklare att spåra vapen inom unionen.

Det sistnämnda är givetvis mycket viktigt. Det är ett utmärkt exempel på frågor där EU behöver ha ett nära ochväl fungerande samarbete.

Vi röstar nej till den kompromiss som nu ligger på bordet, men kommer också med ändringsförslag för att visa på de största bristerna. Att reglera vapen och vapeninnehav på rätt sätt är en alldeles för viktig fråga föratt slarva bort med plakatpolitik.

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Mer läsning

Annons