Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

C: Länsstyrelser nyckel för god rovdjurspolitik

En av de viktigaste delarna i Alliansregeringens rovdjurspolitik, som slogs fast av riksdagen 2008, är att fördela en större del av ansvaret för förvaltningen till regional och lokal nivå. En sådan förvaltning stärker möjligheterna till samexistens mellan människor och rovdjur

Annons
Pengar behövs. Centern menar att den nya förvaltningsmodellen har förbättrat svensk rovdjurspolitik, men att länsstyrelserna behöver mer pengar.

Dessutom kan en bättre och tätare uppföljning ske av åtgärderna för att skapa bättre förutsättningar för livskraftiga rovdjursstammar.

Den nya förvaltningsmodellen vilar på tre delar:

• Länsstyrelserna har ett utvidgat ansvar för förvaltningen av rovdjuren. Naturvårdsverket ska delegera till länsstyrelserna att fatta beslut om jakt och skyddsjakt efter rovdjur.

• Varje berörd länsstyrelse har en viltförvaltningsdelegation för rovdjursbeslut med landshövdingen som ordförande. Dessa har nu upprättats och består av såväl politiska företrädare som representanter för naturvårdsorganisationer, samhällsföreningar, byalag, markägarorganisationer och näringsföreträdare.

• Sverige delas in i tre rovdjursförvaltningsområden för att avspegla de skilda förutsättningarna i rovdjurs-förvaltningen och fungera som samverkansorgan. Länsstyrelsernas beslut om inventeringsverksamhet, förvaltning och jakt samordnas nu mellan länen i rovdjursförvaltningsområdena.

För Centerpartiet är den nya förvaltningsmodellen en grundbult för att förbättra den svenska rovdjurspolitiken. Med den på plats har det regionala och lokala inflytandet i rovdjursfrågor ökat och gjort att fler människor kunnat aktivera sig i förvaltningen. Likaså har viltförvaltningsdelegationerna kommit i gång med sitt arbete och fungerar som en samlande aktör i rovdjurslänen.

Länsstyrelserna gavs medel för att sätta i gång den nya förvaltningen mellan åren 2009-2011. Dessa medel är nu slut. Därför måste nya pengar tillföras i höstens budget.

Om inte så sker riskerar mycket av det goda arbete som gjorts i rovdjurslänen att upphöra. Hit hör till exempel hjälp med akutgrupper, stöd och råd till näringsidkare på landsbygden och detaljerad inventering och spårning av rovdjuren ute i skogarna. Detta är inte minst viktigt med tanke på att stammarna utvecklas positivt.

Från Centerpartiets sida driver vi i de kommande budgetsamtalen krav på att länsstyrelserna tillförs ytterligare 50 miljoner kronor per år in i nästa mandatperiod för att hantera rovdjursförvaltningen. På så sätt etableras på allvar en förvaltningsmodell som tar hänsyn till såväl naturvårdsintressen som intressen från djurägare och andra berörda i områden med rovdjur.

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel
Annons