Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

C: Rädda den småskaliga vattenkraften

Kulturarv hotas

Annons

Hotasa den småskaliga vattenkraften? bilden visar intagstråget till vattenkraftstationen i Brevens Bruk.

Kvarndammar och små kraftverk som är en viktig del av vår historia och landskapet här i Västmanland. De ger också förnybar el, inkomster och arbetstillfällen.

Men allt detta är hotat. Myndigheternas framfart leder till att dammar i snabb takt tvingas rivas ut och verksamhet läggas ner. Många samhällen är byggda kring den gamla kvarndammen men många kommer bo bredvid en smal å när dammen är riven.

Med regeringens goda minne kräver myndigheterna nyprövning av anläggningar som funnits i generationer. Det går att både behålla och utveckla den småskaliga vattenkraften och samtidigt skapa vandringsvägar för fisk. Därför kräver vi nu att miljöminister Karolina Skog (MP) skyndar på det lagförslag som utlovades redan förra året.

När man tvingas överge dammar och fall finns efter en tid bara rester av betong och sönderrostande turbiner kvar. Där det sedan generationer tillbaks sågats virke, malts brödsäd, smitts järn och producerats el finns ingenting kvar av ett nästan tusenårigt kulturarv.

Det leder inte heller till bättre miljö. När verksamhetsutövaren tvingas bort. Vem ska då ta ansvar för miljön och det kulturarv som vuxit fram vid det strömmande vattnet?

Regeringen hänvisar att det är EU:s ramdirektiv för vatten kräver dessa processer. Att skylla på EU brukar vara ett sätt att smita undan från sitt ansvar.

Men EU ställer inte något krav på vandringsvägar för fisk eller rivning av dammar. Självklart behövs tillstånd och miljökrav, men processen är orimligt kostsam och komplicerad. De som äger anläggningarna vill ta miljöansvar om de får möjligheten. Så istället för att tvinga dem att överge dammarna borde myndigheterna anstränga sig för att stötta dem.

Centerpartiet kräver att prövningarna pausas intill dess en modern och rimlig lagstiftning, som tillmötesgår energiöverenskommelsen med balans mellan ekonomi, miljö och kulturarv och en tillståndsprövning som inte blir onödigt betungande för den enskilde, finns på plats.

Vi vill att en fond inrättas där kraftägaren kan få ekonomiskt stöd för miljöinsatser.Ju längre regeringen väntar med en enklare prövning desto svårare blir det för dem som finns kvar. Vi kräver att regeringen tar sitt ansvar och agerar.

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Mer läsning

Annons