Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

C: Västerås ska bli landets ledande skolkommun

Annons
Kunskap att räkna med. Vi vill att den kommunala skolan utvecklar nya lärmiljöer och ny pedagogik med hjälp av modern teknik, skriver debattörerna.foto: scanpix

Centerpartiet, har tillsammans med övriga partier i Västeråsalliansen, de senaste fyra åren varit med och påverkat färdriktningen för Västerås skolor. Med tidiga insatser, som vår ”läsa-skriva-räkna”-satsning för de yngsta barnen är vi övertygade om att fler elever ges chansen att nå målen även senare i skolåren.

Alla elever ska trivas och utvecklas maximalt i skolan – utifrån sina egna förutsättningar. Det gäller alla barn och elever – i alla åldrar och i alla skolformer. Vi vet att det finns många skickliga pedagoger ute i våra skolor, men det finns ändå en hel del kvar att göra.

Något som uppmärksammades under Skolinspektionens tillsyn i Västerås förra året är bland annat brister i hur man upprättar åtgärdsprogram. Därför genomförs fortbildningar i hur man upprättar åtgärdsprogram enligt de riktlinjer som Skolverket gett ut, bland annat att man ska utgå från elevens styrkor och bygga vidare på det. Även arbetet mot kränkande behandling behöver förbättras på en del av våra skolor.

Skolinspektionens rapport var intressant, men vi i Centerpartiet och Västeråsalliansen nöjde oss inte med det. Strax innan sommaren presenterades en lärarkartläggning där våra tjänstemän dels har tittat på hur många lärare som har lärarexamen och dels på hur många lärare som har behörighet i de ämnen man undervisar i. Siffrorna varierade en del, men generellt kan man se att andelen lärare med utbildning i ämnet man undervisar i minskar ju äldre eleverna är.

Det som var mest anmärkningsvärt var dock att det är en hög andel som arbetar inom särskolan och specialverksamheterna som saknar pedagogisk utbildning eller saknar behörighet för de ämnen man undervisar i. Även i ämnet Svenska som andraspråk finns det många undervisande lärare som saknar behörighet. De här eleverna måste ha utbildade lärare med hög kompetens både inom sina ämnen och inom pedagogik. Här har vi en stor utmaning att se till att alla elever får chans att utvecklas så långt som möjligt.

Att ställa krav är att bry sig. Vi i Centerpartiet bryr oss om att alla elever ska få tillräckligt höga krav på sig, oavsett om man går i grundskola, särskola eller träningsskola. Vi vill också kvalitetssäkra utredningarna inför en eventuell särskoleplacering, för att garantera att elever hamnar i rätt skolform och får rätt stimulans i sin fortsatta utveckling.

I den nya skollagen som är tänkt att börja gälla från 2011 skärps kraven rejält vad gäller lärarnas behörighet. Där kommer det att krävas lärarexamen för den skolform och skolår man undervisar i. Det innebär till exempel att en specialpedagog som arbetar inom särskolan måste ha en lärarutbildning i botten som motsvarar den ålderskategori man undervisar i, vilket faktiskt är fullt logiskt.

Dagens elever är morgondagens företagare och arbetstagare. Vi vill att den kommunala skolan utvecklar nya lärmiljöer och ny pedagogik med hjälp av modern teknik. Under mandatperioden har Centerpartiet varit pådrivande för projektet ”en elev – en dator”. Det är en satsning som vi vill vidareutveckla och sprida till alla skolor och alla skolformer. Det tror vi kan bidra till att fler elever får chansen att lyckas i skolan.

Vi i Centerpartiet har som mål att Västerås ska bli Sveriges ledande skolkommun. Och med fortsatt styre av Centerpartiet och Västeråsalliansen tror vi att målet är fullt möjligt.

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel
Annons