Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

C: Vi ska kunna bo i hela Västerås 2026

Annons
Bo på landet. Centern menar att byggande i hela Västerås bör ses som något positivt.foto: VLT arkiv

Centerpartiet anser att idéerna om att bygga staden inåt kan vara resursbevarande. Byggandet måste dock göras smart så att inte stadens grönområden slukas av expansionen. Ett utnyttjande av redan använda ytor och att man tillåter högre byggnader skulle möjliggöra planerna på en expansion inåt.

Smartkoll är en planering för lokaltrafiken som påbörjades år 2009 och ska börja gälla från 2013 och framåt. Det får dock inte bli ett ensidigt styrande dokument för byggandet i Västerås kommun. Goda idéer får inte begränsas av att kollektivtrafikens linjesträckning inte går att ändra på. Det kan finnas anledning att ändra vissa hållplatser och sträckningar, som vid Eriksborg.

Det får inte heller bli vita fläckar i kommunen där inga byggnationer får utvecklas bara för att det inte i dag finns någon kollektivtrafik där. Rätt använd kan Smartkoll medföra ett ökat resande och förbättra kollektivtrafiken för invånarna i hela Västerås.

Trots satsningar på kollektivtrafiken kommer människor att behöva använda bil, men med den väsentliga skillnaden att fordonen kommer köras på förnybara drivmedel.

Folk vill cykla i större utsträckning än i dag och cykling bör prioriteras mer i trafiken.

Den enskilt viktigaste åtgärden för att öka cykelresandet är att bygga säkrare infrastruktur. Därför behövs säkra cykelvägar även på landsbygden, till exempel till Tortuna och Tidö-Lindö. Cyklisterna ökar i antal när människor får tillgång till bilfria cykelvägar. Cykelinfrastrukturen måste vara en naturlig del av planeringen av hela transportsystemet så att vi inte minst underlättar kombinerade resor med gång/cykel och kollektivtrafik.

Åkermarken blir allt viktigare för jordens växande befolkning. Det öppna odlings-¿landskapet, som funnits i hundratals år, bör i möjligaste mån bevaras och användas för produktion av livsmedel. Det blir allt intressantare att producera förnybar energi, som biogas, med hjälp av åkermark. Därför bör man vara restriktiv när det gäller byggande på åkermark. Ett stadsnära landsbygdsboende med en attraktiv boendemiljö och 20 minuters resa till ett högteknologiskt centrum är en av Västerås stora framtida konkurrensfördelar.

Det är oacceptabelt om byggande och boende allvarligt försvåras i de stora områden som utpekas som intressanta för turism och friluftsliv. Översiktsplanen nämner bara så kallade serviceorter som utvecklingsbara, men Centerpartiet vill ha boende även på andra ställen.

För Centerpartiet är det självklart att människor ska få bo och leva i hela kommunen. Att kommunen skulle överpröva medborgares önskan kan mycket sällan motiveras. Att kräva närhet till busshållplats och gemensamt avlopp för att ge bygglov är därför orimligt. Det är en felsyn att områdena ”utanför” serviceorterna skall ses som områden där bebyggelse skall försvåras och förhindras. Byggandet måste ses som något positivt i hela kommunen Västerås, alla former av speciella restriktioner måste bort.

I förslaget till Översiktsplan 2026 finns, när det gäller landsbygdsbyggande, negativa skrivningar, som ska ”normalt tillåtas” eller ”kan medges”. Det visar att förslaget till ÖP innehåller åsikter som syftar till att begränsa byggandet på landsbygden.

Centerpartiet vill snarare underlätta för mindre byggprojekt på landsbygden genom att höja gränsen för kravet på detaljplan från i dag i praktiken tre hus (fem hus enligt gällande beslut) till tio hus i en sammanhängande grupp.

Centerpartiet kommer aktivt att arbeta för att Västerås ska bli en attraktiv och hållbar kommun där människor har rätt att bo, leva och verka var de vill – oavsett var i kommunen man väljer att bosätta sig.

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel
Annons