Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Centerpartiet: Försvara Tillberga grannskapsservice

Är det slut på medborgarnas självbestämmande i Tillberga? Kommer Tillberga grannskapsservice gå i graven och vilka följder får detta för Tillberga som en levande bygd utanför tätorten?

Annons
Hotad Tillbergamodell. Centern värnar Tillberga grannskapservices drift av bland annat sporthallen.

Frågorna är helt legitima mot bakgrund av senaste tidens upphandlingsiver av Tillbergabaserad verksamhet. På inrådan av kommunens jurister, har beslut fattats i flera nämnder om upphandling av bland annat servicehus, ålderdomshem, dagverksamhet, mötesplats, restaurang, gruppbostäder, gatu parkunderhåll och fritidsgård. Vad som ska hända med sporthallen, Tillbergabadet, biblioteket, förskole- och skolomsorgen är ännu oklart.

Tillberga grannskapsservice arbetar för medborgarstyrd samhällsservice och är därmed en unik verksamhet i Sverige. Verksamheten genomsyras av den kooperativa idén, det vill säga en fristående sammanslutning av personer som, frivilligt och på ideell basis, samverkar för att tillgodose sina gemensamma ekonomiska, sociala och kulturella behov och önskemål.

Verksamheten genomsyras av gemenskap, delaktighet, trygghet och kvalitet. Naturligtvis erbjuds alla Tillbergabor samma service, oavsett medlemskap eller inte. Dessutom kan alla Tillbergabor vara med och påverka verksamheten genom så kallade brukarråd. I dag finns brukarråd för barnomsorg, bibliotek kultur och äldre- och handikappomsorg. Brukarråden ger god grogrund för delaktighet och engagemang hos den enskilde Tillbergabon.

Vi i Centerpartiet kämpar för att beslut ska fattas i enlighet med subsidiaritetsprincipen, det vill säga så nära medborgaren som möjligt. Vi anser att decentralisering av makt är a och o för ökad delaktighet och engagemang. Beslut som fattas nära medborgaren ger också bättre grogrund för ökat ansvarstagande hos enskilda individer i samhället.

Vi i Centerpartiet vill att det unika med Tillberga grannskapsservice ska lyftas fram. Tillberga grannskapsservice är inte en utförare bland alla andra. Kooperationsidén och viljan till självstyre måste vägas in i det fortsatta beslutsförfarandet.

I Vision 2026, som antogs av en enad kommunstyrelse tidigare i år, poängterades kommunens strävan efter ökad delaktighet och engagemang. Beslutet om Tillberga grannskapsservice framtid rimmar illa med denna vision. Västerås kommuns strävan efter att vara ledande inom olika områden i Sverige är ytterligare ett argument mot att utsätta Tillberga grannskapsservice verksamheter för upphandling. Eller är det så att kommunal framgång inom demokratiområdet inte är eftersträvansvärt?

När vi nu har fått fram något unikt som kan vara förebild för andra, både inom vår egen kommun och gentemot andra kommuner, varför ska vi då stjälpa denna verksamhet?

Utifrån de värden som står på spel i denna fråga, och eftersom det bland fackfolk råder delade meningar om möjliga handlingsalternativ utifrån lagen om offentlig upphandling, anser vi i Centerpartiet att kommunstyrelsens ledamöter bör inhämta expertis från flera olika källor.

Vi vill försäkra oss om att ALLA möjligheter är uttömda och att beslutsunderlaget är väl underbyggt innan ett slutgiltigt beslut fattas av kommunstyrelsen – ett beslut som kan driva Tillberga grannskapsservice i graven. Endast då kan vi säga att vi uttömt alla möjliga handlingsalternativ och gjort vårt yttersta för ett levande Tillberga för alla Tillbergabor. Enligt en gällande regeringsdom från 2004, kan verksamheter som startade före genomförandet av lagen om offentlig upphandling undantas från upphandlingskriteriet. Detta anser vi är värt att pröva även i fallet med Tillberga grannskapsservice. Och skulle detta alternativ inte fungera, vill vi i så fall prova en riktad upphandling i social ekonomi som är gemensam för alla delar som eventuellt måste upphandlas. I en sådan upphandling bör det läggas särskilt tonvikt på Tillbergabornas möjlighet att delta och påverka verksamheten.

Liksom förra gången Tillbergagrannskapsservice existens var i blåsväder, ställer vi i Centerpartiet nu upp för Tillberga och väljer att kämpa för landsbygden och dess viktiga frågor. Än är det inte för sent att rädda de värden som står på spel om vi låter Tillberga grannskapsservice gå i graven. Vår förhoppning är att även de partier som, åtminstone i valrörelsen, lovade att stödja landsbygden, nu tar sitt ansvar och visar att detta löfte inte bara var väljartaktik. Tillsammans kan vi därmed bevara lokaldemokratin i Tillberga och därmed visa att vi vill ha delaktiga och engagerade medborgare i vår kommun.

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel
Annons